<img alt="" src="/haberler/HaberResimleri/ogrencilerin-sosyal-medya-algilari.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

  Öğrencilerin Sosyal Medya Algıları, Kullanım Becerileri ve Bağımlılık Düzeyleri İncelendi

  İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğrencileri, üniversite öğrencilerinin sosyal medya algıları, kullanım becerileri ve bağımlılık düzeylerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi.


<p>​<span style="text-align: justify;">İ</span><span style="text-align: justify;">stanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi&#39;nin (YUAM) Prof. Dr. Hamide Ertepınar önderliğinde&#160;Doç. Dr. Somayyeh RADMARD, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SOYSAL ve Arş. Gör. Zeynep TÜRK&#39;ün bulunduğu çalışma ekibinin<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span> yaptığı çalışma, gerçekleştirdiği&#160;&quot;Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları Kullanım Becerileri ve Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi &quot;nin raporu yayınlandı. Çalışma; Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Bil Meslek Yüksekokulunda 1, 2, 3, ve 4&#39;üncü sınıfta öğrenim gören toplam 3283 öğrenci ile gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında kullanılan &quot;Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği&quot;, &quot;Sosyal Medya Algı ölçeği&quot; ve &quot;Sosyal Medya Bağımlık&quot; ölçme a</span><span style="text-align: justify;">raçlarıyla toplanan verilerin analizinde frekans analizi, t-testi ve tek faktörlü ANOVA yapıldı.</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>Sosyal medyayı araştırma amaçlı kullanan üç fakülte var</strong></p><p style="text-align: justify;">Araştırma sonuçlarına göre sosyal medyayı araştırma yapma amacı ve akademik amaçla kullanan üniversite öğrencileri en çok Hukuk, Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültelerinde ve 4&#39;üncü sınıfta yer alıyorlar. Öğrenciler, sosyal medyada bir gün için 1-3 saat arası bulunurken en çok Facebook platformunu eğitsel amaçla kullandıklarını belirttiler. Öğrencilerin not ortalamalarının hem düşük (1,00-1,99) hem de orta (2.5-2.99) olduğu tespit edildi. Bununla birlikte, eğitimlerinde sosyal ağ kullanımının derslerindeki verimliliği artırdığına en çok inanan öğrenciler Fen Edebiyat fakültesinde öğrenim görenler. Daha ötesinde, Hukuk, Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri sosyal ağın meslek hayatlarında önemli olduğunu ve sosyal medya kullanımının gelecekte onlara ayrıcalık sağlayacağını belirttiler. Öğrenciler bir gün içinde 1-3 saat sosyal medyada zaman geçirmenin, derslerindeki verimliliği artırdığını, daha iyi not almalarını ve ayrıcalıklı olduklarını ifade ettiler. </p><p style="text-align: justify;"><strong>5 saat ve üzeri sosyal medya kullanımına dikkat!</strong></p><p style="text-align: justify;">Bir gün içinde 5 saat ve üzeri sosyal medyada zaman geçiren öğrenciler, eğitimde sosyal ağ kullanımının derslerindeki verimliliği artırmadığını ve derslerin hazırlanmasında ders notlarının ve kitap kullanımının sosyal medyadan daha faydalı olduğunu belirttiler. Fen Edebiyat Fakültesi&#39;nde öğrenim gören öğrenciler sosyal medya gruplarıyla iletişim halinde olabilmek için sosyal medyayı diğer fakültelerdeki öğrencilere göre daha uzun süre kullanıyorlar. Aynı zamanda, Mühendislik ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de sosyal medyayı sevdiklerini, güncel olaylardan haberdar olmayı önemsediklerini ve her sabah uyandıklarında ilk işlerinin sosyal medyayı kullanmak olduğunu ifade ettiler. Özellikle, 4&#39;üncü sınıf öğrencileri, sosyal medyada çok zaman geçiriyor ve çevrelerinde birileri varken bile sosyal medyada olmayı tercih ediyorlar. Öğrenciler aynı zamanda insani amaçlı sosyal projelerde yer almak için de sosyal medyayı fazlaca kullanıyorlar. Aynı öğrenciler bir gün içinde sosyal medyada 1-3 saat arası zaman geçirdiklerinde, sosyal medya gruplarıyla iletişim halinde olabilmek için sosyal medyada daha uzun süre kaldıklarını, dolayısıyla sosyal medyada kalmanın kendilerini rahatlattığını ve özgür hissettiklerini belirttiler. Ancak, söz konusu öğrenciler bir gün içinde 5 saat ve üzeri sosyal medyada zaman geçirdiklerinde işlerini aksattıklarını ve sosyal medya yüzünden verimliliklerinin azaldığını fark ettiklerini ifade ettiler. &#160;Sosyal medyayı bağımlılık düzeyinde kullanan bu öğrenciler hem düşük (1,00-1,99) hem de orta (2.5-2.99) not ortalaması sahipler. Bu öğrenciler sosyal medya gruplarıyla iletişim halinde olabilmek için sosyal medyayı daha uzun süre kullanıyorlar. Aynı zamanda bazı özel duyuruları görebilmek/paylaşabilmek için sosyal medyayı fazlaca kullanıyorlar. Hem orta (2.00-2.49) hemde yüksek (3.00 ve üzeri) not ortalamasına sahip olan öğrenciler sosyal medya yüzünden verimliliklerinin azaldığını dolayısıyla, sosyal medyayı gerekmedikçe kullanmadıklarını ifade ettiler. </p><p>&#160;</p>

Yayınlandı:
27.1.2020

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes