Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kayıtları

 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kayıtları


<p><br/></p><p>***Kayıtlar&#160;<span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">21-27 Eylül tarihleri arasında&#160;</span>yapılacaktır.</p><p><br/><strong>Kayıt işlemleri&#160;için gerekli evraklar:</strong></p><p>2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrencilerden, <span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Ö</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">ğrenci&#160;</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">İ</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">şleri ve&#160;</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">M</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">ali&#160;</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">İ</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">şlemler için&#160;</span>istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.</p><p><br/></p><p rtenodeid="16"><strong>Öğrenci İşleri İçin:</strong></p><ol><li>2018 DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi,</li><li>Önlisans Diploması veya Önlisans Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı&#160; (veya onaylı örneği),</li><li>2 adet vesikalık fotoğraf,</li><li>Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,</li><li>Ders muafiyeti için ; onaylı Transkript ve onaylı Ders İçeriği,</li><li>1996 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi ( e-devlet çıktısı olabilir),</li><li>Havacılık Yönetimi öğrencileri için; sağlık kurulu raporu ile adli sicil belgesi,</li><li>Engelli kontenjanından yararlanan öğrenciler için; ilgili sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği.</li></ol><div><br/></div><p rtenodeid="15"><strong>Mali İşlemler için;</strong></p><p>- Kredi Kartı veya Peşin Ödeme ile yapacak öğrencilerimiz Mali İşler Daire Başkanlığından tüm işlemlerini&#160;tamamlayabilirler.</p><p>- Banka taksitli ödeme yapacak öğrencilerimiz için,&#160;herhangi bir Yapı ve Kredi Bankası şubesinden öğrenci numaraları ile işlem yapmaları gerekmektedir. Daha sonra üniversitemiz kayıt bürosunda işlemlerini tamamlayabilirler.<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span><br/><br/></p><p><strong>Henüz mezun durumda olmayanlar için;</strong></p><p>- 2018 DGS ile üniversitemize yerleşen ancak henüz mezun durumda olmayan&#160;öğrencilerimiz, YÖK&#39;ün 07.09.2018 tarihli duyurusu gereğince bahar yarıyılı başlangıcına kadar mezun olarak kayıt olma hakkına sahiptir.&#160;<br/><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>

Yayınlandı:
20.9.2018

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes