<img alt="" src="/haberler/HaberResimleri/stemm.png" style="BORDER: 0px solid; ">

  STEM Eğitiminin Öğretim Programına Entegrasyonu Çalıştay Raporu

  STEM Eğitiminin Öğretim Programına Entegrasyonu Çalıştayı 5 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesinde akademisyen, uzman, yönetici ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.


<p>​</p><p></p><p style="text-align: justify;">STEM eğitiminin öğretim programına entegrasyonunun ele alındığı, yetkinlik ve&#160;kapasite boyutunda tartışıldığı, çeşitli çözüm önerilerinin ortaya konulduğu STEM&#160;Eğitiminin Öğretim Programına Entegrasyonu Çalıştayı 5 Mayıs 2017 tarihinde&#160;İstanbul Aydın Üniversitesinde akademisyen, uzman, yönetici ve öğretmenlerin&#160;katılımı ile gerçekleştirilmiştir.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">19 kişilik bir çalışma grubu ile gerçekleştirilen STEM Eğitiminin Öğretim Programına&#160;Entegrasyonu Çalıştayında elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile&#160;değerlendirilmiştir.&#160;Çalıştay verileri oturum bazında değerlendirilmiştir. Birinci oturumda STEM&#160;eğitiminin öğretim programına entegrasyonunda ortaya çıkan sorunların tespiti&#160;katılımcı gruplarına göre yapılmıştır. İkinci oturum ise iki aşamada&#160;gerçekleştirilmiştir. İkinci oturumun birinci aşamasında STEM eğitiminin öğretim&#160;programına entegrasyonunda ortaya çıkan sorunların katılımcılar tarafından&#160;önceliklendirilmesi gerçekleştirilirken, ikinci oturumun ikinci aşamasında STEM&#160;eğitiminin öğretim programına entegrasyonunda ortaya çıkan ve önceliklendirilen&#160;sorunların araştırmacılar tarafından tekrar önceliklendirilmesi gerçekleştirilmiştir.&#160;Üçüncü oturumda&#160;ise STEM eğitiminin öğretim programına entegrasyonunda ortaya&#160;çıkan ve önceliklendirilen sorunlara katılımcılar tarafından yapılan öneriler ele&#160;alınmış bu öneriler aşağıdaki temalara göre değerlendirilerek uygun çözüm&#160;önerileri&#160;ortaya konmuştur:</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">• Öğretmen Yeterlilikleri</p><p style="text-align: justify;">• Mesleki Gelişim Eğitimleri</p><p style="text-align: justify;">• Farkındalık Yaratma</p><p style="text-align: justify;">• Fiziksel ve Sosyal Alt Yapı</p><p style="text-align: justify;">• Eğitim Politikaları</p><p style="text-align: justify;">• Ölçme ve Değerlendirme</p><p style="text-align: justify;">• Öğretim Programı Geliştirme</p><p style="text-align: justify;">• Okulda Uygulama</p><p style="text-align: justify;">• Bilimsel Yöntem</p><p style="text-align: justify;">• Paydaş İşbirliği</p><p style="text-align: justify;">• Okul Yönetimi</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">Sonuç ve öneriler kısmında ise elde edilen sonuçlar özet şeklinde açıklanmış,&#160;katılımcıların ortaya koydukları sorunlar ve çözüm önerileri geniş bir çerçevede ele&#160;alınarak tartışılmış, buna ilişkin nihai öneriler getirilmiştir. Bu önerilerin bütün paydaşlar tarafından dikkate alınması ve buna yönelik eğitim politikaları&#160;oluşturulması en büyük arzumuzdur.</p><p style="text-align: justify;">İstanbul Aydın Üniversitesi olarak daha önce STEM Eğitimi ile ilgili Türkiye&#39;nin ilk&#160;raporu olan &quot;STEM Eğitimi Türkiye Raporu&quot;nu (2015) ve STEM eğitimi ile ilgili&#160;ikinci rapor olan &quot;STEM Eğitimi Çalıştayı Raporu&quot;nu (2015) paylaşmıştık. STEM Eğitiminin Öğretim Programına Entegrasyonu adlı rapor ile üçüncü raporumuzu da&#160;paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. STEM Eğitiminin Öğretim Programına&#160;Entegrasyonu Çalıştayına katılan akademisyen, yönetici, öğretmen ve uzmanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.&#160;STEM eğitimi ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.</p><p><br/></p><p><strong>&#160;<a href="/haberler/Documents/tumu_.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-weight: 800 !important;">&gt;&gt; STEM Raporu için&#160;tık<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>layınız.</span></a></strong></p><p><br/></p><p><br/></p>

Yayınlandı:
21.5.2018

Kategori:
Akademiden

Alt Kategori:
Çalıştay

Birim:
 

Departman:
 

  No