Münazara Yarışması

​                                                                         MÜNAZARA.jpg


İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜNAZARA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Bu Şartname “Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrencileri Münazara Yarışması ” adlı yarışmamızın; düzenleyen kurumu, amacını, konusunu, hedef kitlesini, katılım şartlarını, yapılışı ve şartlarını, düzenleme kurulunu, başvuru, ödüllerini, takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

1. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

2. YARIŞMANIN AMACI:

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerinin, özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri istatistikî bilgilerle savunabilmelerini alışkanlık haline getirmek, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme konusunda becerilerini geliştirmek, takım çalışması içinde bir dayanışma oluşturarak iş yapabilme yönlerini geliştirmelerine ortam hazırlamaktır.

3. YARIŞMANIN KONUSU

Münazara Yarışması

 

4. HEDEF KİTLE

 

Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi okuyan öğrencileri

 

5. KATILIM ŞARTLARI:


5.1 Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde aktif olarak okuyan ve en fazla bir yıl içinde Türkiye’ye giriş yapmış öğrenciler katılabilir.

 

5.2 Her bir müsabaka iki takımın karşılıklı eşleştirilmesiyle oluşturacaktır.

5.3Takımlar kura ile belirlenecektir.

5.4 Yarışmanın turları ve müsabaka adedi katılımcı sayısına göre belirlenecektir.

5.5 Yarışma takımlarının (takım koçu, grup sözcüsü ve danışman öğretmen belirlenerek) en geç 14 Mayıs Cuma 17:00’a kadar mail yoluyla başvuru yapması gerekmektedir.

5.6 Şiir ve ya münazara yarışmasından herhangi birine katılan öğrenci diğer yarışmaya yarışmacı olarak katılamaz.

5.7 Bir takım 3 öğrenci, 1 danışman öğretmenden oluşacaktır. Takımlar istedikleri takdirde bir takım koçu bulundurabilirler. Takım koçları ve danışman öğretmenler müsabaka ekibine dâhil değildirler.

5.8 Her takım kendi koçunu yöneticiler veya öğretmenler arasından kendisi belirleyecektir.

5.9 Yarışma esnasında danışman öğretmenler ve takım koçu hazır bulunacaktır.

5.10 Yarışma ile ilgili yapılacak olan bütün itirazlar takım koçu tarafından yapılacaktır.

5.11 Başvuru esnasında belirtilen danışman öğretmenin yarışma gününde mazereti olması halinde Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından yarışma başlamadan en az 2 saat önce yeni bir danışman öğretmen tayin edilir. Konu ile ilgili yöneticinin Yarışma Düzenleme Kuruluna bilgi vermesi zorunludur.

5.12 Başvuru esnasında belirtilen öğrencinin yarışma gününde mazereti olması halinde takım koçu tarafından yeni öğrencinin ismi için yarışma başlamadan en az 2 saat önce yazılı olarak Yarışma Düzenleme Kuruluna başvurması gerekmektedir. Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenci takımda yer alır.

5.13 Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin görüntü ve fotoğraflarını, hiçbir izne tabi olmadan, her türlü mecrada yayınlama, kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir.


6. YARIŞMA ŞARTLARI VE YAPILIŞI

6.1 Genel


6.1.1 Her TÖMER’den birden fazla takım yarışmaya katılabilir. Her takım bir isim belirleyecektir.

6.1.2 Her takım bir takım kaptanı  (grup başkanı) belirleyecektir. Takım Kaptanı müsabaka içinde ve dışında takımın kurallara yönelik davranmasını sorumludur.

6.1.3 Birinci takımda konuşma sıralaması Tez Açılış 1,  Tez Açılış 2, Tez Kapanış, Tez Özeti; ikinci takımda konuşma sıralaması Antitez Açılış 1, Antitez Açılış 2, Antitez Kapanış ve Antitez Özeti şeklinde olacaktır.

6.1.4 Yarışmacı takımın gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için en az 30 dakika önceden yarışma salonuna gelmek zorundadır.

6.1.5 Yarışma salonuna gelen yarışmacı takımın ilk olarak kayıt masasından isimlerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir

6.1.6 Başvuru formunda belirtilen yarışmacılar dışında başka yarışmacıların katılımı geçersiz sayılacaktır.

6.1.7 Yarışmacılar bilgisayar ile sunum yapabileceklerdir. Ayrıca görsel malzeme (kitap, gazete, afiş, dergi vb. ) kullanabileceklerdir.

6.1.8 Yarışmacıların münazara esnasında dışarısı ile iletişim kurması yasaktır.

6.1.9 Takımlar maçtan önce cep telefonlarını öğretmenlerine teslim ederler ve münazara sırasında takımlar kürsüde ya da masada otururken telefon kullanması yasaktır.

6.1.10 Yarışmada bir sunucu ve jüri hazır bulundurulacaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER tarafından belirlenecektir.

6.1.11 Kurallar, yarışma başlamadan önce katılımcılara okunacaktır.

6.1.12 Yarışma Düzenleme Kurulu yarışma esnasında kurallara riayet etmeyen takımların yarışmaya devam edip etmemesi konusunda tam yetkilidir.

6.1.13 Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinden Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline veya ertelenmesine karar verebilir.

6.1.14 Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve düzenleme kurulunun kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

6.1.15 Katılan öğrencileri öğretmeniyle beraber isterlerse eğer İAÜ’nün misafirhanesinde konaklatılacaktır. Misafirhane’de konaklamak isteyen öğrenciler mail yoluyla bunu başvuru esnasında bildirecektir.

 

6.2.Yarışma Kuralları

6.2.1 Münazaraya hangi grubun önce başlayacağı, yarışma başlamadan hemen önce jürinin önünde takım kaptanlarının çekeceği kura ile belirlenecektir.

6.2.2 Birinci turda konuşmacıların sıralamaları şu şekildedir: Tez Açılış 1, Antitez Açılış 1, Tez Açılış 2, Antitez Açılış 2, Tez Kapanış, Antitez Kapanış, Tez Özeti ve Antitez Özeti.

6.2.3 Birinci turda her konuşmacının 7 dk.’ lık süre içerisinde konuşmasını tamamlaması gerekmektedir.

6.2.4 Birinci Tur sonunda gruplara düşünmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri için 7 dk. süre ( ara )verilir.

6.2.5 İkinci turda takım kaptanı  (grup başkanları) bir defa daha söz alarak 7’şer dakika içinde yapılan eleştirileri cevaplandırır, eksik bırakılan bilgileri tamamlar.

6.2.6 Her yarışmacı sırası geldiğinde ayakta ve kendine verilen süre içerisinde savunmasını yapacaktır.

6.2.7 Birinci turda tüm konuşmalarda 1. ve 6. dakikalar arasında rakip takım konuşmacıya soru sorabilir. Söz hakkı konuşmacı tarafından tanınabilir veya reddedilebilir. Ancak her konuşmacı en az 1 soru almak zorundadır.

6.2.8 Söz hakkı istenirken konuşmacı rahatsız edilemez. Söz hakkı 15 saniyedir.

6.2.9 İkinci turda konuşmacılara soru sorulamayacaktır.

6.2.10 Savunma yapılırken diğer yarışmacılar ve seyircilerden savunma yapana müdahale kesinlikle yapılmayacaktır.

6.2.11 Müdahale durumunda jüri müdahale etme ve takdir kullanma yetkisine sahiptir.

6.2.12 Müdahalelere karşı jüri uyarma, puan silme gibi yaptırımlar uygulayabilir.

6.2.13 Konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzere, jüri içerisinden birisi görevli olacaktır.

6.2.14 Jüri sonucu açıklamadan önce, itirazlar takım koçu tarafından jüriye sözlü olarak yapılacaktır. Takım koçu dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

6.2.15 Jürinin verdiği karar kesin ve nihaidir. Yarışmaya katılan takımların tamamı yarışmaya katılarak bu yetkiyi kabul etmiş sayılır.

6.2.16 Jüri üyelerinin her birinin yarışmacılara verdiği puanlar birleştirilerek, puanların ortalaması alınıp, kazanan taraf belirlenecektir.

6.2.17 Jüri değerlendirmesini masadan kalkmadan yarışma salonunda toplumun huzurunda yapacak ve sonucu açıklayacaktır.

6.2.18 Yarışma sonunda eşitlik olması durumunda jüri değerlendirme konularından ‘Konuya Hâkimiyet’ kategorisinde toplam puanı en yüksek olan takımı kazanan grup olarak belirlemiş olur.

6.2.19 ‘Konuya Hâkimiyet’ kategorisinde toplam puanın eşit olması durumunda jüri değerlendirme konularından ‘İkna Yeteneği (İnandırma ve Savunma Gücü)’ kategorisinde toplam puanı en yüksek olan takımı kazanan grup olarak belirlemiş olur.

6.2.20 ‘Konuya Hâkimiyet’ ve ‘İkna Yeteneği (İnandırma ve Savunma Gücü)’ kategorilerine bakıldığında iki takım arasındaki eşitliğin devam etmesi halinde jüri kura çekmek yolu ile birinci takımı belirler.

 

6.3 Değerlendirme Ölçütleri

 

6.3.1 Münazaralarda değerlendirme, grup üyesi her yarışmacı için 100 puan üzerinden yapılacaktır. Jüri üyelerinin her bir yarışmacı için verdiği notlar toplanarak jüri üyesi sayısına bölünecektir. Böylece her bir takım üyesinin toplam puanı tespit edilecektir. Takım üyelerinin toplam puanının aritmetik ortalaması ise takım puanı olacaktır.

6.3.2 Grup başkanının ikinci konuşması yine 100 puan üzerinden ayrıca değerlendirecektir.

6.3.3 Münazaralarda her bir konuşmacının değerlendirilmesi Ek-1 formuna göre yapılacaktır.

 

6.4 İzleyici


6.4.1 İsteyenler,  yapılacak olan münazara yarışmasına izleyici olarak katılabilirler. Ancak yarışmanın düzenini bozacak herhangi bir davranışta bulunamazlar. Bu tür davranışlarda bulunanlar “Yarışma Düzenleme Kurulu” tarafından salondan çıkarılabilirler.  Ayrıca yarışma genel düzen ve güvenliği açısından tüm katılımcılar ve izleyiciler İstanbul Aydın Üniversitesinin güvenlik ve emniyet protokollerine riayet ederler. “Yarışma katılımcıları ve seyirciler” vasfı ile İstanbul Aydın Üniversitesinin ilgili birimlerinin güvenlik ve emniyet ile sınırlı kalmak kaydı ile tedbir ve yönlendirmelerini kabul etmiş sayılırlar.

6.4.2 Düzenleme Kurulu tarafından salon kapasitesi baz alınarak izleyici sayısı belirlenecektir.

6.4.3 İzleyiciler Düzenleme Kurulunun belirlemiş olduğu oturma planı doğrultusunda salona yerleştirilir.

6.4.4 Yarışmacı takımlar tarafından getirilecek olan izleyici grubunun sloganlarında genel ahlaka uygun olmayan söylemlerin kullanılması yasaktır. Yarışma ve salon düzenini bozan izleyici grubu Düzenleme Kurulunun kararı ile gerekirse salondan çıkarılabilecektir.

 

7. MÜNAZARA YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

Münazara Yarışması başvuruları takım koçu ve danışman öğretmen tarafından “Münazara Yarışma Başvuru Formu’nu” eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra Düzenleme Kuruluna mail yoluyla ([email protected]) 14.05.2022 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru Formu Ek-2’de yer almaktadır.

Münazara Ek-2.pdf

8.ÖDÜLLER


Birinciler: 6.000TL Para Ödülü +Madalya+ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

 

En İyi Konuşmacı Jüri Özel Ödülü: 3.000TL Para Ödülü +Madalya+ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket

 

Jüri Özel Ödülü: 2.000TL Para Ödülü +Madalya+ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Plaket +Danışman Öğretmene Plaket


9. YARIŞMA TAKVİMİ

MÜNAZARA YARIŞMASI TAKVİMİ
1MÜNAZARA YARIŞMA BAŞVURU FORMU'NUN TESLİM EDİLMESİ14 Mayıs 2022
2YARIŞMANIN YAPILMASI 03 Haziran 2022
3ÖDÜL TÖRENİ
04 Haziran 2022güncelleme: 21.2.2023 12:59