Öğretim Modeli

​​​Aydın TÖMER olarak öğrencilerimize iletişimsel model çerçevesinde Türkçe öğretmekteyiz. Bu bağlamda amaç öğrencilere gramer odaklı dil öğretimi değil, iletişimsel odaklı yani Türkçeyi günlük hayatında aktif olarak kullanabilecek şekilde dil öğretmektir. Bu dil öğretimi sürecinde öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine eşit düzeyde önem verilmekte ve Avrupa ortak başvuru Metni bağlamında yer alan ilgili yeterlilikler dikkate alınarak dersler planlanmaktadır. Bunlara ek olarak gramer bilgisi doğrudan değil sezdirme yöntemiyle anlatılmaktadır. Dil öğretiminin önemli parçası olan ölçme ve değerlendirmede ise sınavlar dört temel dil becerisi esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu sınavlarda öğrencilerin gramer bilgisi doğrudan değil dolaylı olarak yazma ve konuşma sınavlarının içerisinde ölçülmektedir. Ayrıca öğrencilerin anlatma becerilerini geliştirmek için derslere ek olarak konuşma ve yazma kulüpleri düzenlenmekte, öğrencilere Türkçeyi doğru güzel ve etkili kullanabilmeleri için çeşitli etkinlikler yaptırılmaktadır.

güncelleme: 3.5.2024 13:43