Personel Daire Başkanlığı

​​​​​​​​​​​​​​Akademik personelin: İnsan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili tüm çalışmalar, Üniversitemiz akademik personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemler, yarı zamanlı öğretim elemanları ile ilgili işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yapmak, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Kararlarının hazırlanması, sunumu ve takibi, Üniversitenin Yazı İşleri Müdürlüğüne ait tüm yazışmaların (vekâleten) yapılması, YÖK Denetlemesine ilişkin Özdeğerlendirme Raporunun hazırlanmasında koordinatörlük ve raportörlük görevleri ile verilen diğer görevlerin Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesi.​

güncelleme: 24.3.2023 17:12

  Daire Başkanı Mesajı

​​

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi