Yerel Yönetimler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)
Madde 127 – Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. .......

güncelleme: 5.2.2021 11:38

  Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrencilerim ve Aday Öğrencilerim ........... Devamını Oku..

Duyurular

  • Yaz Okulu Duyurusu
  • Bütünleme Sınavı
  • 2019-2020 Bahar Dönemi Final Sınavları Programı
  • Bahar Dönemi Ders Kayıtları
  • Yerinde Uygulama Dosya Teslimi
  • Bütünleme Sınavı

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi