Kamu Yönetimi

Programın Amacı
Kamu Yönetimi Bölümü, günümüz dünyasının değişen koşullarını değerlendirip bunlara uyum sağlayacak niteliklerle donanmış, çağdaş ilkeler ışığında geleceğin yöneticilerini yetiştirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda, bir yandan kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alacak nitelikli bireyler yetiştirmek, diğer yandan da bu kurum ve kuruluşlarda halen çalışmakta olan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, öğrencilerin toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini artırmak, yönetim süreçlerini derinlemesine kavrama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmek önem taşımaktadır.
Kamu Yönetimi Programının hedefi; yerel, bölgesel ve ulusal toplumun idari sorunlarına duyarlı, bunlara dönük özgün çözümler üretebilen, kamusal ve mesleki etiğe sahip öğrenciler yetiştirmektir.
 
Bölüm Olanakları:
• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı
 
Kariyer Olanakları
Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, çeşitli bakanlıklar ve müsteşarlıklar gibi kamu kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman, denetçi ya da müfettiş olarak çalışabilirler. Ayrıca, yerel yönetimlerde iş olanakları bulabilirler.
 
Kamu Yönetimi Bölümü genelde kamu sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alan bir program çerçevesinde eğitim-öğretim yürütse de, bölüm mezunları özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da çalışabilirler. Özellikle, finans kurumları, bankalar, medya ve ulusal ve uluslararası şirketlerde istihdam edilebilirler.


güncelleme: 23.1.2023 14:59

  Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri ve Öğrenci Adayları,

Bilimin gerçekleri evrenseldir. Eğer dünya göründüğü gibi olsaydı, bir başka deyişle, eğer çıplak göz yeterli olsaydı, bilime gerek kalmazdı. Demek ki bilim şart, demek ki dünyayı ve ülkemizi tanımak, anlamak, kavramak için bilim tek gerçek yol göstericidir. Bilimsel bilginin üretildiği, işlevselleştirildiği ve kullanıldığı yer, üniversitelerdir.

Sevgili gençler, bilimsel bilgi, üç özelliği ile belirir: Yaşayan-canlı ve kalıcıdır, güvenilirdir ve doğrulanabilir-yanlışlanabilirdir. Yunus Emre'nin dediği gibi: "İlim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır."

Genel olarak üniversite, özel olarak da Kamu Yönetimi Bölümü, sizleri, çağdaş ve bilimsel bilgi ile donatılmış ve bilinçli iyi bir yurttaş olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversiteniz, bölümünüz, size bu yaklaşımı, bu donanımı verecektir.  Siz ise, her biriniz, "ülkeme, yurduma, insanlığa ne verebileceğim, ne vermeliyim?" diye düşüneceksiniz.

Kamu nedir, kamu yararı ne demektir, kamu yönetimine yön veren temel ilkeler nelerdir, Kamu Yönetimine Giriş dersinde işleyeceğimiz konulardır.  Türk Kamu Yönetimi,  Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Hukuka Giriş,  Yönetimin Görev ve Yetkileri, Anayasa Hukuku, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Türk Yönetim Tarihi, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Karşılaştırmalı Yönetim Sistemleri, Merkeziyetçi ve Adem-i Merkeziyetçi Yönetim Sistemleri, Türkiye'de Yerel Yönetimler gibi konular dört yıl boyunca ele alınacak ve işlenecektir. Bütün bu konular, dört yıllık bölüm programınızda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca, Türk Kamu Yönetiminden çeşitli üst düzey yöneticiler, çeşitli meslek kuruluşları temsilcileri, derslerimize gelerek bilgi ve deneyimlerini bizlerle/sizlerle paylaşacaklardır.

Kamu Yönetimi Bölümünde geçireceğiniz bu dört yılın sonunda alacağınız diplomanız sizlere hangi kapıları açacaktır? Merkezi yönetim, mülki idare, yerel yönetimler, çeşitli yerinden yönetim kurumları, üniversiteler başta olmak üzere çeşitli araştırma kurum ve kuruluşları, bölgesel ve uluslararası işbirliği kuruluşları gibi çok sayıda kurum ve kuruluş sizin gibi donanımlı ve birikimli gençleri bünyesine katmaya hazır olacaktır.

Başarı dileklerimle.

Yolunuz açık olsun,

Prof. Dr. Levent ÜRER

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANI

 

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi