İşletme


Programın Amacı
Bölümümüz, iş dünyasının ve ekonomik hayatın güncel sorunlarını ve yapısal özelliklerini irdeleyen, fark yaratıcı çözümler üreten işletmeciler yetiştirmeye odaklıdır. Bu kapsamda öğrencilerimize; analitik yaklaşımı benimsemiş, bilimsel bilgi ve bilişim teknolojileri donanıma sahip, tüm sektörler için anahtar işletmecilik faaliyetlerini başarı ile sürdürecek yetkinliğe ulaşmış bireyler olmalarına yönelik olarak eğitim verilmekte olup eğitimleri boyunca aldıkları donanımlar sayesinde uluslararası alanda çalışan firmalarda istihdam edilmeleri hedeflenmiştir.
Bölüm Olanakları:
• Yan dal
• Çift ana dal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkânı
Kariyer Olanakları,
Bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan tüm sanayi ve ticari şirketler ile bankalar başta olmak üzere finans piyasası kurumlarında; finans, muhasebe, pazarlama ve satış gibi faaliyet alanlarında yönetici ve uzman unvanı ile istihdam edilebilirler. Bunlara ek olarak bölüm programı yeminli mali müşavirlik ve müfettişlik yapabilme donanımı sağlamaktadır.

Prof. Dr. Salih GÜNEY

İşletme Bölüm Başkanı

güncelleme: 21.12.2023 11:55

  Bölüm Başkanının Mesajı

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi