İşletme (İngilizce)

İşletme Bölümünün lisans programı, her biri 30 AKTS iş yükü içeren sekiz sömestrden oluşan 4 yıllık, 240 AKTS kredili bir programdır. Bir AKTS, sömestr başına 25,5 saatlik öğrenci iş yüküne karşılık gelmektedir.

Son on yıldır çetin bir rekabet, küresel iş dünyasını her zamankinden fazla zorlamaktadır. Kuruluşlar, küresel rekabet ışığında iş görmek ve devamlılıklarını temin etmek için mücadele etmektedir. Yeni küresel oyunla başa çıkabilecek yetenekli işletmeciler yetiştirme ihtiyacının oldukça kritik hale geldiğini söylemeye gerek yoktur.

Günümüzde şirketler, birden fazla dilde yetkin, operasyonel ve teorik deneyim sahibi ve işletmenin tüm alanlarında bilgili olan bireyleri işe almak arayışındadır. Söz konusu alanlar, işletme, finans, muhasebe, pazarlama ve üretimdir.

İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Programı olarak burada öğrencilerimizi deneyimli akademik personelimizle yetiştirmeyi ve öğrencilerimizin çağdaş piyasa koşullarına uyum sağlaması ve ülkemizin ekonomisini yeni düzeylere taşımasını temin etmeyi amaçlamaktayız.

 

                                                                        Dr.Öğretim Üyesi Nurgün Komşuoğlu YILMAZ

                                                                                               İşletme (İngilizce)

                                                                                               Bölüm Başkanı

güncelleme: 8.11.2021 14:16

  Bölüm Başkanının Mesajı

​Programın Amacı

Bölümümüz, iş dünyasının ve ekonomik hayatın güncel sorunlarını ve yapısal özelliklerini irdeleyen, fark yaratıcı çözümler üreten işletmeciler yetiştirmeye odaklıdır. Bu kapsamda öğrencilerimize; analitik yaklaşımı benimsemiş, bilimsel bilgi ve bilişim teknolojileri donanıma sahip, tüm sektörler için anahtar işletmecilik faaliyetlerini başarı ile sürdürecek yetkinliğe ulaşmış bireyler olmalarına yönelik olarak eğitim verilmekte olup; eğitimleri boyunca aldıkları donanımlar sayesinde uluslararası alanda çalışan firmalarda istihdam edilmeleri hedeflenmiştir. 

Bölüm Olanakları:

 •Yan dal
• Çift ana dal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkânı

Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan tüm sanayi ve ticari şirketler ile bankalar başta olmak üzere finans piyasası kurumlarında; finans, muhasebe, pazarlama ve satış gibi faaliyet alanlarında yönetici ve yönetici yardımcısı unvanı ile istihdam edilebilirler. Bunlara ek olarak bölüm programı yeminli mali müşavirlik ve müfettişlik yapabilme donanımı sağlamaktadır.


Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi