Uçak Teknolojisi Programı için 20-21-22 Haziran 2022 tarihlerde yapılması planlanan A1 Modül Sınavı Hk.

   


<div>​<span style="text-align: justify;">2021-2022 Bahar döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programına 2019 yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerimizin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bölümümüze tanınan A1 modül sınav yapma hakkı için aşağıdaki sınav programı uygulanacaktır&#160; ;</span></div><div>Not: Daha önce uyguladığımız Modül Sınavında 75 ve üstü alan öğrencilerimiz muaftır.</div><div>&#160;</div><div rtenodeid="6"><strong>20.06.2022 Pazartesi Günü programı T BLOK 410 ve T BLOK 411 nolu sınıflarında,</strong></div><div><br/></div><div>10.00 - 10.20&#160; &#160;MODÜL 1 MATEMATİK (20 dakika - 16 Soru ) Katılması Gerekenler : I. Sınıf , II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div>10.40 - 11.20&#160; &#160;MODÜL 2 Fizik (40 dakika - 32 Soru )&#160; Katılması Gerekenler :I. Sınıf , II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div>11.50 - 12.15&#160; &#160;MODÜL 3 TEMEL ELEKTRİK (25 dakika - 20 Soru )&#160; Katılması Gerekenler :I. Sınıf , II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div>12.35 - 12.55&#160; &#160;MODÜL 5 DİJİTAL ELEKTRONİK&#160; (20 dakika - 16 Soru ) Katılması Gerekenler : I. Sınıf , II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div>13.30 - 14.35&#160; MODÜL 6 UÇAK MALZEME VE DONANIM ( 65 dakika - 52 Soru) Katılması Gerekenler : I. Sınıf&#160; ,II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div>15.00 - 15.25&#160; &#160; MODÜL 9A HAVACILIKTA İNSAN FAKTÖRLERİ (25 dakika - 20 Soru ) Katılması Gerekenler : I. Sınıf&#160; ,II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div>&#160;</div><div rtenodeid="8"><strong>21.06.2022 Salı Günü programı T BLOK 410 ve T BLOK 411 nolu sınıflarında,</strong></div><div><br/></div><div>10.00 - 10.25&#160; &#160; MODÜL 8 TEMEL AERODİNAMİK (25 dakika - 20 Soru ) Katılması Gerekenler :&#160; I. Sınıf , II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,&#160;<br/></div><div>10.50 - 11.15&#160; &#160; MODÜL 17 UÇAK PERVANELERİ ( 25 dakika - 20 Soru) Katılması Gerekenler : II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div>11.40 - 12.20&#160; &#160;MODÜL 10 HAVACILIK KANUNLARI&#160; &#160;( 40 dakika - 32 soru ) Katılması Gerekenler : I. Sınıf , II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div>13.00 - 14.30&#160; MODÜL 7 UÇAK BAKIM UYGULAMALARI (90 dakika - 72 Soru ) Katılması Gerekenler : II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,</div><div><br/></div><div><br/></div><div rtenodeid="7"><strong>22.06.2022 Çarşamba Günü programı T BLOK 410 ve T BLOK 411 nolu sınıflarında,</strong></div><div><br/></div><div>10.00 - 12.15&#160; &#160; MODÜL 11 TÜRBİN UÇAK AERODİNAMİĞİ, YAPI VE SİSTEMLERİ (135 dakika - 108 Soru ) Katılması Gerekenler : II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div>13.00 - 14.15&#160; &#160; MODÜL 15 GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR (75 dakika - 60 Soru ) Katılması Gerekenler : II. Sınıf ve Mezun ve Mezun Durumunda olan öğrencilerimiz,<br/></div><div rtenodeid="12"><br rtenodeid="13"/></div><div rtenodeid="9" style="text-decoration: underline;">Sınav katılım Listelerine ulaşmak için<a href="https://www.aydin.edu.tr/haberler/Documents/2021-2022%20Bahar%20D%C3%B6nemi%2020-21-22.06.2022%20Mod%C3%BCl%20S%C4%B1nav%C4%B1%20Listeleri.pdf"> tıklayınız,</a> Listede isminizin karşılığı gelen modül sınavları için giriş hakkına sahipsiniz. Eğer yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen Uçak Teknolojisi&#160; Program Başkanlığına bildiriniz.</div><div><br/></div><div style="text-align: center;">&#160;</div><div rtenodeid="4" style="text-align: center;"><strong>İstanbul Aydın Üniversitesi Uçak Teknolojisi programı&#160;</strong></div><div rtenodeid="5" style="text-align: center;"><strong>TANINAN OKUL EĞİTİM ve SINAV KONTROL PROSEDÜRLERİ</strong></div><div>&#160;<br/></div><div>a)&#160; &#160; &#160; &#160;Modül yeterlilik sınavlarının geçme notu 100 üzerinden 75&#39;tir.</div><div>b)&#160; &#160; &#160; Sınavlar ve sınavda kullanılan sorulara ilişkin kayıt tutulur. Kayıt tutma ilk girilen sınav tarihi ile başlar ve devam eder.</div><div>c)&#160; &#160; &#160; &#160;Sınav salonunda en az iki adayın bulunmasına izin verilir. Sınav salonunda kalan iki adaydan biri, sınavını bitirse bile diğer adayın sınavı bitirinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz. Modül yeterlilik sınavlarına tek aday başvurması durumunda sınav salonunda BİR gözetmen olur.<br/></div><div>d)&#160; &#160; &#160; Test olarak değerlendirmesi yapılan dersler SHY-66 A1 kategorisindeki Modül derslerinin müfredatını içerir.</div><div>e)&#160; &#160; &#160; Aynı modül yeterlilik sınavından başarısız olan öğrenci o modülün sınavına 3 kez&#160; ücretsiz olarak katılabilir.</div><div>f)&#160; &#160; &#160; &#160; Öğrenci üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 4 yıl boyunca mezun olsa dahi modül yeterlilik sınavlarına katılabilir. Ancak mezuniyet dışında herhangi bir sebeple üniversiteden ilişkisi kesilen öğrencilere tanınan okul mezuniyet sertifikası verilmez.</div><div>g)&#160; &#160; &#160; &#160;Modül yeterlilik sınavları yılda en az 2 kez gerçekleştirilir.&#160;</div><div>h)&#160; &#160; &#160; &#160;Her bir test sorusu, üç seçenekli olmalı ve sadece tek bir doğru cevabı bulunacaktır.</div><div>i)&#160; &#160; &#160; A kategorisinin modül sınavlarının soru sayıları ve süreleri yukarıda belirtildiği gibidir uygulanacaktır.</div><div>j)&#160; &#160; &#160; &#160;Modül yeterlilik sınav tarihleri sınavlar başlamadan önce ilan edilir.</div><div>k)&#160; &#160; &#160; Tüm sınav kağıtları, öğrencilere sınavın başında dağıtılır ve tahsis edilen sınav süresinin sonunda sorumlu öğretim elemanı tarafından geri toplanır. Sınav esnasında hiçbir sınav kâğıdı her ne sebeple olursa olsun öğrenci tarafından sınav odasından çıkarılamaz.</div><div>l)&#160; &#160; &#160; &#160;Sınava giren adaylar, birbirlerinin sınav kağıtlarını okuyamayacakları bir şekilde ayrı oturtulur. Adaylar, sınav sorumlusu dışında hiç kimse ile konuşmamalıdır.</div><div>m)&#160; &#160; &#160; Mazeret Nedeniyle Sınava Katılamayan Öğrenciler</div><div>Modül yeterlilik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Öğrenciler başvuru yapıp gelemediği sınavda başarısız kabul edilir.</div><div>n)&#160; &#160; &#160; &#160;Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmak, soru sormak, bilgi alışverişinde bulunmak, silgi veya kalem değiştirmek, soruları bir yere yazarak salondan çıkarmak, sınav sırasında her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkmak, sigara içmek ve başkalarını rahatsız edecek şekilde sesler çıkarmak yasaktır. Aksine hareket ettiği belirlenen adayların sınavı geçersiz sayılır.</div><div>o)&#160; &#160; &#160; Görev gereği kullanılan araç veya gereç ile sınavlarda yardımına başvurulabilecek müsvedde kâğıt, sınav konularıyla ilgili kitap veya doküman, sözlük, cetvel, hesap makinası, cep telefonu, programlanabilir bilgisayar vb. hiçbir eşya sınav salonunda kullanılamaz.</div><div>p)&#160; &#160; &#160; &#160;Sınav sonuçlarına itiraz sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 gün içinde yazı ile Okul Müdürlüğü&#39;ne yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.</div><div style="text-align: justify;">r)&#160; &#160; &#160; Anadolu BİL MYO Müdürlüğü&#160; sınav kâğıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar.<br/></div><div>s)&#160; &#160; &#160; Komisyon en geç 7 gün içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu müdürlüğe sunar.</div><div>t)&#160; &#160; &#160; &#160; Komisyon raporu ilk Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısında görüşülür ve karar bağlanır.</div><div>&#160;Öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.&quot;</div><div style="text-align: right;">Öğr. Gör. Özgür M. BAYDOĞAN</div><div style="text-align: right;">&#160; &#160; İstanbul Aydın Üniversitesi</div><div style="text-align: right;">&#160;Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu</div><div style="text-align: right;">Uçak Teknolojisi Program Başkanı</div><div><br/><br/></div><p><br/></p>

Yayınlandı:
8.6.2022

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes