Suriyeli Gençler için Sertifika Programı (CPSR)

  Suriyeli Gençler için Sertifika Programı (CPSR)


<p>​Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından British Council, Campus France ve Nuffic işbirliği ile yürütülen <a href="http://www.hopes-madad.org/">HOPES Projesi</a> Hibe Programı kapsamında desteklenen &quot;Suriyeli Gençler için Sertifika Programı&quot; kapsamında İstanbul&#39;da bulunan Suriyeli 90 gence pazarlama, finansal yönetim ve bilgisayar programcılığı alanlarında istihdama yönelik eğitimler verilecektir.&#160;</p><p style="text-align: justify;">İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yürütülecek proje çerçevesinde, 2018 yılı Ocak ve Nisan ayları arasında, her biri iş piyasasının ihtiyaçları ve somut öğrenme çıktıları doğrultusunda tasarlanmış İngilizce eğitim modülleri ile istihdama yönelik eğitimler ve çalışma atölyelerini içeren 3 farklı sertifika programı uygulanacaktır. </p><p style="text-align: justify;">Program, Suriyeli gençlere bir üniversite kampüsü ortamında istihdama yönelik beceriler kazandırılırken Türkiye&#39;de yükseköğretime devam etmeleri halinde ihtiyaç duyacakları sosyal ve akademik entegrasyonun kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. </p><p style="text-align: justify;">Programın bitiminde, sertifika almaya hak kazanan öğrenciler ile Türkiye&#39;deki özel sektör kuruluş temsilcileri ve insan kaynakları uzmanlarını biraraya getirecek bir kariyer günü etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır. </p><p style="text-align: justify;">Suriyeli Gençler için Sertifika Programı&#39;na İstanbul&#39;dan 90 Suriyeli genç katılabilecek olup adaylar İngilizce dil becerileri ve motivasyonlarına göre seçilecektir. </p><p style="text-align: justify;"><strong><br/></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Kimler başvurabilir?</strong></p><ol><li>18-25 yaş aralığında olan,</li><li>İstanbul&#39;da ikamet eden, </li><li>Geçerli oturma izni veya geçici koruma/yabancı kimlik belgesine sahip,</li><li>İyi derecede İngilizce bilen,</li><li>En az lise mezunu, </li><li>Seçilen sertifika programına göre haftada 5-7 saat derse katılabilecek Suriyeli gençler başvurabilir.</li></ol><p><br/></p><p style="text-align: justify;"><strong>Ders İçerikleri</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Modül 1: Küçük İşletme Finansmanı ve Muhasebe</em></strong></p><p style="text-align: justify;">Bu modül işletmen finansmanı ve muhasebe standartlarının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. KOBİ&#39;ler için finansal sistemler, işletme finansmanı, temel muhasebe ve vergi konularında temel teori ve uygulamaları içerir. Vaka incelemeleri ve gerçek hayattan örnekler içeren uygulamalı bir yaklaşım benimsenmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><strong><em><br/></em></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Modül 2: Bilgisayar Programcılığı</em></strong></p><p style="text-align: justify;">Program, bilgisayar donanım ve yazılımına ilişkin temel bilgilerin aktarımı ile bunların birbirleriyle etkileşimi ve yazılım uygulamalarının nasıl geliştirildiğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Program sonunda öğrenciler yazılım projeleri hazırlayarak programlama becerilerini geliştireceklerdir. </p><p style="text-align: justify;"><strong><em><br/></em></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Modül 3: Pazarlama Stratejisi </em></strong></p><p style="text-align: justify;">Modülün amacı bir örgütün pazarlama fonksiyonun, diğer fonksiyonlarla etkileşiminin ve kurumsal stratejinin gelişiminde bir iş yapma biçimi olarak etkisinin öğrenilmesi ve anlaşılmasıdır. Modül kapsamında öğrenciler, pazarlamanın kurumsal amaçların gerçekleştirilmesindeki operasyonel rolünü kavrarken stratejik düşünme becerilerini geliştirme imkanı bulacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><strong><br/></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Başvuru Koşulları:</strong></p><p style="text-align: justify;">Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan adaylar, Sertifika Programı modüllerinden yalnızca birine başvurabilir.</p><p style="text-align: justify;">Başvuru formunun eksiksiz doldurularak 12 Ocak 2018 tarihinden önce <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> adresine iletilmesi gerekmektedir. 12 Ocak&#39;tan sonra iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. </p><p>Geçerli başvuruda bulunan adaylar görüşmeye çağrılarak başvurusu sırasına göre değerlendirilecektir.</p><p><br/></p><p>&gt;&gt; <a href="/haberler/Documents/Certificate_Program_for_Syrian_Refugees.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Baş</span><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">vuru formu için tıklayın.</span></a>&#160;</p><p><br/></p><p><br/></p>

Yayınlandı:
25.12.2017

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  No