Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yedek Sonuçları

 2019 SBF Özel Yetenek Sınavı Yedek Sonuçları


<p>​<strong>2019 SBF Özel Yetenek Sınavında</strong>&#160;tercih ettiğiniz bölümlerin yedek listelerinde bulunmaktasınız. Kayıt yaptırmayı planlayan adayların&#160;<strong>08.08.2019 Perşembe&#160;günü saat 11.00&#39;de</strong>&#160;kesin kayıt evraklarıyla birlikte&#160;<strong>İstanbul&#160;Aydın&#160;Üniversitesi&#160;A Blok 901 Nolu derslikte</strong>&#160;hazır bulunmaları durumunda, &#160;yedek listesinde bulunduğu bölümün sıralaması dikkate alınarak&#160;<strong>&quot;Kesin Kayıt İşlemleri&quot;</strong>&#160;gerçekleştirilecektir.<br/><br/></p><p></p><a href="/haberler/Documents/ozel-yetenek-sbf-sinavi-yedek-liste-sonuclari-kadin.pdf" rtenodeid="34"></a><ol><a href="/haberler/Documents/ozel-yetenek-sbf-sinavi-yedek-liste-sonuclari-kadin.pdf" rtenodeid="34"></a><li><a href="/haberler/Documents/ozel-yetenek-sbf-sinavi-yedek-liste-sonuclari-kadin.pdf" rtenodeid="34"></a><a href="/haberler/Documents/ozel-yetenek-sbf-sinavi-yedek-liste-sonuclari-kadin.pdf" rtenodeid="34"><p rtenodeid="35"><span rtenodeid="32" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><strong>ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTE SONUCLARI / KADIN</strong></span></p></a></li><li><span rtenodeid="32" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;"><a href="/haberler/Documents/ozel-yetenek-sinavi-yedek-sbf-liste-sonuclari-erkek.pdf" target="_blank" rtenodeid="33"><strong>ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTE SONUCLARI / ERKEK</strong></a></span></li></ol>

Yayınlandı:
7.8.2019

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes