<img alt="" src="/haberler/HaberResimleri/ozel-yetenek-2020.png" style="BORDER: 0px solid; ">

  Spor Bilimleri Fakültesi - Özel Yetenek Sınav Sonuçları 2020

  Spor Bilimleri Fakültesi - Özel Yetenek Sınav Sonuçları 2020 Açıklanmıştır


<p>​<strong><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>Spor Bilimleri Fakültesi</strong></p><p><strong><br/></strong></p><p rtenodeid="9"><strong rtenodeid="10" class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;">II. Oturum Sonuçları</strong></p><p><strong><a href="/haberler/Documents/SPOR%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20(ERKEK)%20II%20OTURUM%20SONU%C3%87LARI%20.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ERKEK) II. OTURUM SONUÇLARI</a></strong></p><p><a href="/haberler/Documents/SPOR%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20(KADIN)%20II%20OTURUM%20SONU%C3%87LARI%20.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/><strong>SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KADIN) II. OTURUM SONUÇLARI</strong></a><br/></p><p><strong><br/></strong></p><p></p><p> <strong>Antrenörlük Eğitimi Bölümü</strong><br/> </p><div style="text-align: -webkit-left;"><a href="/haberler/Documents/ANTREN%C3%96RL%C3%9CK%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(ERKEK).pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ </a><strong><a href="/haberler/Documents/ANTREN%C3%96RL%C3%9CK%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(ERKEK).pdf">(ERKEK)</a></strong></div><div style="text-align: -webkit-left;"><strong><a href="/haberler/Documents/ANTREN%C3%96RL%C3%9CK%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(ERKEK).pdf"></a></strong><a href="/haberler/Documents/ANTREN%C3%96RL%C3%9CK%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20ERKEK%20YEDEK.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ&#160;<strong>(</strong><strong>ERKEK YEDEK)</strong></a><br/><a href="/haberler/Documents/ANTREN%C3%96RL%C3%9CK%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(KADIN).pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ<strong> (KADIN)</strong></a>&#160;</div><div style="text-align: -webkit-left;"><a href="/haberler/Documents/ANTREN%C3%96RL%C3%9CK%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20KADIN%20YEDEK.docx.pdf" style="background-color: #ffffff;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ <strong>(</strong><strong>KADIN YEDEK)</strong></a></div><p></p><p></p><div style="text-align: -webkit-left;"><a href="https://aday.aydin.edu.tr/ozel-yetenek/antrenorluk-egitimi/" target="_blank" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" rtenodeid="5" alt="" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"/><strong rtenodeid="4" style="color: #ff3300; text-decoration: none solid #ff3300;"><span style="color: #ff3300; text-decoration: none solid #ff3300;">Başvuru için Gerekli Evraklar ve Bilgiler</span></strong></a></div><p></p><div> <br/> </div><p> <strong>Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü</strong><br/> </p><div style="text-align: -webkit-left;"><a href="/haberler/Documents/BEDEN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20ve%20SPOR%20%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(ERKEK).pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ </a><strong><a href="/haberler/Documents/BEDEN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20ve%20SPOR%20%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(ERKEK).pdf">(ERKEK)</a></strong></div><div style="text-align: -webkit-left;"><strong><a href="/haberler/Documents/BEDEN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20ve%20SPOR%20%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(ERKEK).pdf"></a></strong><a href="/haberler/Documents/BEDEN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20VE%20SPOR%20ERKEK%20YEDEK.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>BEDEN EĞİTİMİ ve&#160;SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ&#160;<strong>(ERKEK YEDEK)</strong></a><br/><a href="/haberler/Documents/BEDEN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20ve%20SPOR%20%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(KADIN).pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ </a><strong><a href="/haberler/Documents/BEDEN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20ve%20SPOR%20%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(KADIN).pdf">(KADIN)</a></strong></div><div style="text-align: -webkit-left;"><a href="/haberler/Documents/BEDEN%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20VE%20SPOR%20%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20KADIN%20YEDEK.pdf" style="background-color: #ffffff;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ <strong>(</strong><strong>KADIN YEDEK)</strong></a></div><p></p><p></p><div style="text-align: -webkit-left;"><a href="https://aday.aydin.edu.tr/ozel-yetenek/beden-egitimi-ve-spor-ogretmenligi/" target="_blank" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" rtenodeid="11" alt=""/><strong rtenodeid="10" style="color: #ff3300; text-decoration: none solid #ff3300;"><span style="color: #ff3300; text-decoration: none solid #ff3300;">Başvuru için Gerekli Evraklar ve Bilgiler</span></strong></a></div><p></p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <br/> </p><p> <strong>Rekreasyon Bölümü</strong><br/> </p><div rtenodeid="10" style="text-align: -webkit-left;"><a href="/haberler/Documents/REKREASYON%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(ERKEK).pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>REKREASYON BÖLÜMÜ <strong>(ERKEK)</strong></a></div><div rtenodeid="10" style="text-align: -webkit-left;"><a href="/haberler/Documents/REKREASYON%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20ERKEK%20YEDEK.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>REKREASYON BÖLÜMÜ <strong>(ERKEK YEDEK)</strong></a><br rtenodeid="14"/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><a href="/haberler/Documents/REKREASYON%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(KADIN).pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>REKREASYON BÖLÜMÜ <strong>(KADIN)</strong></a></span></div><div rtenodeid="10" style="text-align: -webkit-left;"><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><a href="/haberler/Documents/REKREASYON%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20KADIN%20YEDEK.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>REKREASYON BÖLÜMÜ <strong>(KADIN YEDEK)</strong></a></span><br rtenodeid="17"/><a href="https://aday.aydin.edu.tr/ozel-yetenek/rekreasyon/" target="_blank" rtenodeid="18" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" rtenodeid="19" alt="" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"/><strong rtenodeid="14" style="color: #ff3300; text-decoration: none solid #ff3300;"><span style="color: #ff3300; text-decoration: none solid #ff3300;">Başvuru için Gerekli Evraklar ve Bilgiler</span></strong></a></div><p></p><div> <font face="open sans, sans-serif"> <b> <br/></b></font></div><p> <strong>Spor Yöneticiliği&#160;Bölümü</strong></p><div rtenodeid="23" style="text-align: -webkit-left;"><a href="/haberler/Documents/SPOR%20Y%C3%96NET%C4%B0C%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(ERKEK).pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ<strong> (ERKEK)</strong></a><strong>&#160;</strong></div><div rtenodeid="23" style="text-align: -webkit-left;"><a href="/haberler/Documents/SPOR%20Y%C3%96NET%C4%B0C%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20ERKEK%20YEDEK.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ <strong>(ERKEK YEDEK)</strong></a><br rtenodeid="27"/><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><a href="/haberler/Documents/SPOR%20Y%C3%96NET%C4%B0C%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(KADIN).pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ </a><strong><a href="/haberler/Documents/SPOR%20Y%C3%96NET%C4%B0C%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20(KADIN).pdf" rtenodeid="8">(KADIN)</a></strong></span></div><div rtenodeid="23" style="text-align: -webkit-left;"><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; text-align: justify; background-color: #ffffff;"><a href="/haberler/Documents/SPOR%20Y%C3%96NET%C4%B0C%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20B%C3%96L%C3%9CM%C3%9C%20KADIN%20YEDEK.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" rtenodeid="9" alt=""/>SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ<strong> (KADIN YEDEK)</strong></a></span><br rtenodeid="30"/><a href="https://aday.aydin.edu.tr/ozel-yetenek/spor-yoneticiligi/" target="_blank" rtenodeid="31" style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; background-color: #ffffff; text-align: justify;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" rtenodeid="32" alt="" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"/><strong rtenodeid="16" style="color: #ff3300; text-decoration: none solid #ff3300;"><span style="color: #ff3300; text-decoration: none solid #ff3300;">Başvuru için Gerekli Evraklar ve Bilgiler</span></strong></a></div><p></p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <br/> </p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"></p> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">Özel Yetenek Ön kayıt&#39;da&#160;istenilen belgeler;&#160;</span><br style="text-align: justify;"/> <ol style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"><li>TYT sonuç belgesi,</li><li>Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,</li><li>2 adet fotoğraf,<br/><span style="font-weight: 800 !important;">Mezun ise;</span></li><li>Diploma fotokopisi,<br/><span style="font-weight: 800 !important;">Mezun değil ise;&#160;</span></li><li>Öğrenci belgesi,</li></ol> <br style="text-align: justify;"/><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><a href="https://aday.aydin.edu.tr/ozel-yetenek/" style="background-color: #ffffff; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;">Sınavlar ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız..</a></span></div><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><br/></span></div><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">Kayda gelmeden </span></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">önc</span></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">e</span></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">&#160;Banka Hesap numarasına para </span></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">yatırılı</span></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">p</span></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">,&#160;</span></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">M</span></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">akbuzu</span></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;"> ile kayda&#160;gelmeniz gerekmektedir.</span></span></div><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><br/></div><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"><span style="font-weight: 800 !important;">Banka Hesap Numaramız:</span></div><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;">T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ&#160;YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ</div><div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;">IBAN NO: TR34 0006 7010 0000 0054 8650 14<br/></div><div><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 14px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"></span> </div>

Yayınlandı:
9.9.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes