İAÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

  ÖĞRETİM ELAMANI YARDIMCISI ALIMI İLANI


<p style="text-align: center;"><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="145"></span><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/iau-ogretim-uyesi-yetistirme-program%C4%B1/ogretim-uyesi-yetistirme-programi.jpg" alt="ogretim-uyesi-yetistirme-programi.jpg" style="margin: 5px; width: 600px; height: 840px;"/></p>“İAÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı” kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 33’ncü maddesi uyarınca, öğretim elamanı olarak istihdam edilecek doktora öğrencileri alınacaktır.<div><br/><strong>A.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; İAÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (2019-2020) Dâhil Olan Programlar</strong><p style="text-align: left;"><br/></p><div style="text-align: center;"><div><b><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/iau-ogretim-uyesi-yetistirme-program%C4%B1/gorsel-1.jpg" alt="gorsel-1.jpg" style="margin: 5px; width: 675px; height: 392px;"/><br/></b><strong></strong></div><div><b><br/></b></div><div rtenodeid="256" style="text-align: left;"><strong>B. Kimler Başvurabilir</strong></div><div rtenodeid="256" style="text-align: left;"><strong><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/iau-ogretim-uyesi-yetistirme-program%C4%B1/gorsel-2.jpg" alt="gorsel-2.jpg" style="margin: 5px; width: 685px; height: 112px;"/><br/></strong><p>x 100&#39;lük bitirme notlarının çevriminde YÖK ölçütleri dikkate alınır.</p><p>* Eş değer kabul edilen sınavlar geçerlidir. Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde &quot;<strong>Sayısal</strong>&quot;, Sosyal Bilimler Enstitüsünde &quot;<strong>Eşit Ağırlık</strong>&quot; puanı geçerlidir.</p><p>&#160;</p><p><strong>C.</strong>&#160;<strong>Kabul Edilen Kişilere Sağlanan Olanaklar</strong></p><ol><li>Kabul edildikleri doktora programının ilgili olduğu bölümde ya da ilgili enstitüde Uzman olarak <strong>ücretli istihdam</strong> edilirler.</li><li>Doktora <strong>eğitim ücretinden muaf</strong> tutulurlar.</li></ol><p><strong><br/></strong></p><p><strong>D.</strong>&#160;<strong>Kabul Edilen Kişilerden Beklenen Şartlar</strong></p><ol><li>Yüksek nitelikli tez yazmak.</li><li>Tezini bitirmeden -tez çalışmasının bölümlerinden olabilir- uluslararası atıf indeksine (SSCI: Social Science Citation Index, SCI: Science Citation Index, SCI-Expanded: Science Citation Index‐expanded, ESCI; Emerging Sources Citation Index, AHCI: Art and Humanity Citation Index) giren dergilerde <strong>en az 2 adet</strong> makale yayınlamak.</li><li>Uzmanlığı süresince bölüm laboratuvar/proje/ar-ge çalışmalarında aktif rol almak.</li><li>Doktorasının bitiminden itibaren <strong>en az 3 yıl</strong> İAÜ&#39;de öğretim üyesi olarak çalışmayı kabul etmek. Mezun olduktan sonra ayrılmak isteyen kişi <strong>cari yıldaki doktora eğitim ücretini ödemekle</strong> yükümlüdür.</li></ol><p><strong><br/></strong></p><p><strong>E.</strong><strong>Başvuru süresi ve yeri</strong></p><ol><li>Son başvuru tarihi <strong>26 Ağustos 2019</strong> saat 17.00&#39;dır.</li><li>Başvurular enstitülerin internet sayfalarında yer alan doktora başvuru evraklarıyla birlikte <strong>ilgili enstitüye</strong> yapılacaktır.</li></ol></div><p style="text-align: left;"><br/></p><p><br/></p></div></div><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>

Yayınlandı:
14.6.2019

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes