<img alt="İstanbul Aydın Üniversitesi 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımı Anma Günü” ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kınadı." src="/haberler/HaberResimleri/logo-black.jpg" style="BORDER: 0px solid; ">

 İAÜ’DEN FRANSA’YA KINAMA!

 İstanbul Aydın Üniversitesi 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımı Anma Günü” ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kınadı.


<p style="text-align: justify;">Kınama kararı, İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu&#39;nun 7 Şubat 2019 tarihli toplantısı ve 2019/03 sayılı kararıyla kamuoyuna açıklandı.</p><p style="text-align: justify;">Açıklamada şu ifadelere yer verildi:</p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">&quot;Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron&#39;un 1915 Olaylarına yönelik olarak 24 Nisan&#39;ı &quot;Ermeni soykırımını anma günü&quot; ilan eden kararı; tüm kamuoyu gibi, Üniversitemiz mensupları tarafından da üzüntüyle karşılanmıştır. Tarihi çarpıtarak kin, nefret ve husumet çıkarma gayreti hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi Türk-Ermeni ilişkilerine hiçbir fayda sağlamayacak, aksine gelecekte yeni gerilimlere neden olabilecektir. Soruna yönelik tarihi gerçeklerden uzak siyasi nitelikli yaklaşımlar, konuyu manipüle etmekten öteye gidemeyecek, toplumları bütünleşmeye değil, daha fazla ayrışmaya götürecektir. </p><p style="text-align: justify;">1915 ve öncesinde yaşanan olaylarda Anadolu&#39;da yaşayan farklı dine ve etnik kökene mensup bütün topluluklardan pek çok insan savaş ortamında yaşamını yitirmiştir. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı&#39;nda yaşanan hadiseleri ortak acı ve bilimsel bir tarih yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaktadır. Nitekim Türkiye&#39;nin Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısı karşı taraftan cevap alamamıştır. Bu nedenle hiçbir devlet, hiçbir kişi ülkemizi tarihsel ve hukuksal anlamda işlemediği bir suçtan dolayı itham ederek tarihimize leke süremez. Bu vesileyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirilmesini reddediyoruz.</p><p style="text-align: justify;">İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu olarak Birinci Dünya Savaşı&#39;nda, savaş koşullarından kaynaklanan bütün ölümlerden üzüntü duyduğumuzu tekrarlıyoruz. Savaşta yaşanan olayların başta tarihçiler olmak üzere konuyla ilgili bilim insanları tarafından araştırılması yolunda bilimsel destek vermeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.</p><p>&#160;</p><p style="text-align: justify;"><br/></p>

Yayınlandı:
7.2.2019

Kategori:
Gündem

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes