2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Ders ve Sınavların Yürütülmesi Esasları Hk.

 Tüm Öğrencilerimize Duyurulur.


<div>İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunun 2020/14 sayılı oturumunda 2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında derslerin yürütülmesi, ara ve final sınavlarının yapılış şeklinin ve yönteminin belirlenmesi konusu hakkında alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. Tüm öğrencilerimize duyurulur.</div><div><br/></div><div rtenodeid="3"><strong>İLGİLİ KARARLAR</strong></div><div><br/></div><div>1-<span style="white-space: pre;"> </span>2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı ara sınav sınavları; 04/05/2020 tarih ve 2020/6 8. sayılı senatoda kararlarının 8.md. de kabul edilen “İAU 2019- 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ İLE SINIRLI OLMAK KAYDIYLA SINAV UYGULAMA ESASLARI” çerçevesinde yürütülecektir. Final sınavlarının uygulama esasları ise Covid-19 salgınının seyrine göre 31/12/2020 tarihinden sonra yeniden değerlendirilecektir.</div><div><br/></div><div>2-<span style="white-space: pre;"> </span>2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Covid-19 salgının yaygınlaşması nedeni ile eğitim öğretimin yürütülme şekli aşağıdaki gibidir:</div><div><br/></div><div>a)<span style="white-space: pre;"> </span>Dönemin başladığı 07/10/2020 den beri uygulanan randevu yöntemiyle derslere öğrenci kabul edilmesine 23/11/2020 tarihinden itibaren son verilmiştir.</div><div><br/></div><div>b)<span style="white-space: pre;"> </span>07/10/2020 de yüz yüze başlayan dersler hariç, diğer bütün dersler planlandığı (laboratuvar / atölye uygulamaları, online, karma /hibrit) şekliyle derslerin programda belirlenen saat ve dersliklerde ya da laboratuvarlarda aynen yürütülecektir.</div><div><br/></div><div>c)<span style="white-space: pre;"> </span>Yüz yüze yapılan dersler 23/11/2020 tarihinden itibaren online olarak yürütülecektir.</div><div><br/></div><div>d)<span style="white-space: pre;"> </span>Yerinde uygulamaların, stajların nasıl yapılacağına ya da erteleneceğine, dersin niteliğine göre ilgili Fakülte, Yüksek Okulların, Meslek Yüksek Okulların bölüm/programları karar verip gerekli duyuruyu yapacaklardır.</div><div><br/></div><div>e)<span style="white-space: pre;"> </span>Ertelenen YUM ve stajlar 31 Aralık 2020 ye kadar ertelenecek ve o tarihte Covid-19 salgınının durumu dikkate alınarak karar verilecektir.</div><div><br/></div><div>f)<span style="white-space: pre;"> </span>Diş Hekimliği fakültesinin 3, 4 ve 5. Sınıflarının derslerinin yürütülme şeklinin ne olacağı kararı, ilgili fakültenin kurulu yetkili kılınmıştır.</div><div><br/></div><div>g)<span style="white-space: pre;"> </span>Covıd-19 salgınının seyrinin değişiklik göstermesi halinde alınan bu kararlarımız tekrar güncellenecektir.</div><div><br/></div><div>h)<span style="white-space: pre;"> </span>Bireysel olarak kütüphanede, laboratuvarda, atölyede, kulüpler kapsamında bireysel çalışma yapacak öğrencilerimiz Rektörlükten izin almaları halinde yerleşkeye giriş yapabileceklerdir.</div><div><br/></div><div>i)<span style="white-space: pre;"> </span>Pandemi önlemleri çerçevesinde belge alımı için kampüse girişler yapılamayacaktır. Öğrenci belgesi, transkript gibi belge talepleri [email protected] adresine yapılabilecek, ertesi gün saat 15.00’da T Blok giriş kapısından alınabilecektir.</div><div><br/></div><div rtenodeid="4"><strong>Rektörlük</strong></div>

Yayınlandı:
20.11.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes