İAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğrencileri 2. Sempozyumu

   


<p style="text-align: center;">​<img src="/haberler/PublishingImages/Pages/fen-edebiyat-fakultesi-lisans-ogrencileri/%C4%B0A%C3%9C%20FEN-EDEB%C4%B0YAT%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20L%C4%B0SANS%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0%202.%20SEMPOZYUMU%20-%20Program-01.jpg" alt="İAÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ 2. SEMPOZYUMU - Program-02 (1).jpg" style="margin: 5px; width: 700px; height: 875px;"/><br/></p><p style="text-align: center;"><img src="/haberler/PublishingImages/Pages/fen-edebiyat-fakultesi-lisans-ogrencileri/%C4%B0A%C3%9C%20FEN-EDEB%C4%B0YAT%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20L%C4%B0SANS%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0%202.%20SEMPOZYUMU%20-%20Program-02%20(1).jpg" alt="İAÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ 2. SEMPOZYUMU - Program-02 (1).jpg" style="margin: 5px; width: 700px; height: 875px;"/><br/></p>

Yayınlandı:
18.4.2022

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

  Yes