Eğitim Teknolojisinde Çağdaş Yaklaşım

 Eğitim Teknolojisinde Çağdaş Yaklaşım


<p><br/></p><p style="text-align: center;"><strong>İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ&#160;</strong><strong>EĞİTİM FAKÜLTESİ<br/></strong><strong>BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SEMİNERİ<br/></strong><strong>20 Nisan 2018</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>KONU:</strong><strong>&#160; </strong><strong>Eğitim Teknolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Öğretim Tasarımı Sistemleri </strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>TARİH: </strong><strong>&#160;</strong>20 NİSAN 2018&#160;– 13:00-17:00</p><p><strong>YER: </strong>D Blok Turuncu Salon</p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>AÇILIŞ KONUŞMASI:</strong>&#160;&#160;&#160;13:00-13:20</p><p>Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR, Eğitim Fakültesi Dekanı</p><p>&#160;</p><p><strong>Bölüm 1</strong>: BÖTE Sorunlarına Bakış, Eğitim Teknolojisi Alanında Öğrenme ve Programlama</p><p><strong>Moderatör : </strong><strong>&#160;</strong><strong>Prof. Dr. İsmail İPEK </strong><strong>&#160;&#160;</strong>13.20-14.20</p><p><strong><br/></strong></p><p><strong>Konuşmacılar:</strong>&#160;&#160;&#160;&#160; </p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width: 50%;"><strong>İsim</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width: 50%;"><strong>Konu</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Prof. Dr. Hafize Keser </td><td class="ms-rteTable-default" style="text-align: left;">BÖTE ve Eğitim Teknolojisi Alanının Eğitim Sistemimizde Geleceği ve İşlevleri</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Prof. Dr. Arif Altun</td><td class="ms-rteTable-default">Bireyselleştirilmiş Öğrenme ve Öğretim Tasarımı</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Prof. Dr. Yavuz Akpınar </td><td class="ms-rteTable-default">Algoritmik Düşünme ve Çocuklara program öğretimi</td></tr></tbody></table><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Çay Arası: </strong>14:20-14:40</p><p><strong>Bölüm 2:</strong> Eğitim Teknolojisinde Sektörel Eğilimler, Waldof Okulları ve Öğretim Tasarımı Yaklaşımları</p><p><strong>Moderatör:</strong><strong>&#160; </strong><strong>Prof. Dr. Hafize KESER </strong><strong>&#160;</strong><strong>&#160;</strong>14.40- 15:40</p><p><strong><br/></strong></p><p><strong>Konuşmacılar:</strong></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width: 50%;"><strong>İsim</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width: 50%;"><strong>Konuşma Konusu</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Prof. Dr. Şirin Karadeniz</td><td class="ms-rteTable-default">Sektörel Eğilimler ve BÖTE</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Prof. Dr. Servet Bayram</td><td class="ms-rteTable-default" style="text-align: left;">Shun/Non-tech Yaklaşımlar, Waldorf Okulları ve Öğretim Tasarımı</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Prof. Dr. Feza Orhan</td><td class="ms-rteTable-default">Öğretim Ortamlarının Tasarımı: Kim ve Ne İçin ?</td></tr></tbody></table><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Panelist-öğrenci buluşması: </strong><strong>&#160;</strong><strong>&#160;&#160;</strong><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </strong><strong>&#160;</strong>15.40-16.30</p><p><strong>Değerlendirme ve Kapanış:&#160; &#160;</strong><strong>Prof. Dr. İsmail İPEK </strong><strong>&#160;</strong><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </strong>16.30-17.00<em>&#160;&#160;&#160;&#160; </em></p><p><strong>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;</strong><strong>Dr. Öğretim Üyesi Zafer GÜNEY</strong><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </strong></p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>&#160;</em></strong></span></p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><em><br/></em></strong></span></p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>İletişim:</em></strong></span></p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Dr. Öğr. Üyesi</em></strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>&#160; </em></strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Zafer Güney- </em></strong></span><strong><em><a href="mailto:zaferguney@aydin.edu.tr" rtenodeid="2">zaferguney@aydin.edu.tr</a><br/><br/><span style="text-decoration: underline;">Dr.Öğr. Üyesi Özge KELLECİ -</span> <a href="mailto:ozgekelleci@aydin.edu.tr">ozgekelleci@aydin.edu.tr</a></em></strong></p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Arş. Gör. Taibe Kulaksız- </em></strong></span><a href="mailto:taibekulaksiz@aydin.edu.tr"><strong><em>taibekulaksiz@aydin.edu.tr</em></strong></a></p><p><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>&#160;</em></strong></span></p><p><br/></p>

Yayınlandı:
18.4.2018

Kategori:
Etkinlik

Alt Kategori:
Seminer

Birim:
 

Departman:
 

 No