6569 Sayılı Kanun

 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanun


<p><span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="15"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>Üniversitemizin değerli öğrencisi,<br/>İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;ni tercih edip kayıt yaptırarak öğreniminize başladınız ve daha sonraki dönemlerde çeşitli nedenlerden dolayı devam edemediniz.&#160;<br/>Bilindiği üzere 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete&#39; de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesine göre; yasal olarak&#160;azami öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllık programlarda 4, 4 yıllık programlarda 7, 5 yıllık programlarda 8 yıldır. Bu süreler&#160;değişikliğin yürürlüğe girdiği<strong>2014-2015 akademik yılından itibaren hesaplanmakta</strong>dır.&#160;<br/>Bu çerçevede; süre sınırı dolan öğrencilerin maalesef kayıtları silinecek ve tekrar üniversiteye devam hakları kanun gereği ortadan kalkacaktır.&#160;</p><p>Öğrenim hayatınızın sonlanmaması ve öğreniminize devam edebilmek adına, bu bilgiyi sizinle paylaşmayı gerekli gördük.&#160; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi itibarı ile öğrenciliğe devam edebilmek için 1-8 Şubat 2017 tarihleri arasında ders kaydınızı yapabilirsiniz.<br/>Başarı Dileklerimizle Sağlıcakla kalın.</p><p>İAÜ REKTÖRLÜĞÜ</p>

Yayınlandı:
 

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No