Sağlık Bilimleri Fakültesi Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu


<p> <br/> </p><p>​Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 11. bendi uyarınca, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılacak Doçentlik Sözlü Sınavı ile ilgili sınav bilgileri aşağıdadır. İlgililere duyurulur.&#160;</p><p> <br/> </p><table width="650" cellspacing="0" class="ms-rteTable-3 "><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-3"><td width="22%" colspan="1" rowspan="1" class="ms-rteTableEvenCol-3" style="width: 20%;">​<strong>Sınav Tarihi&#160;</strong><br/></td><td width="19%" colspan="1" rowspan="1" class="ms-rteTableOddCol-3" style="width: 30%;"> <strong>​Sınav Saati</strong></td><td width="34%" colspan="1" rowspan="1" class="ms-rteTableEvenCol-3" style="width: 35%;"> <strong>​Sınavın Yeri</strong></td><td width="25%" colspan="1" rowspan="1" class="ms-rteTableOddCol-3" style="width: 25%;"> <strong>​Sınavın Alanı</strong></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-3"><td class="ms-rteTableEvenCol-3" rowspan="1" colspan="1" style="width: 20%;">​5 Ekim 2017</td><td class="ms-rteTableOddCol-3" rowspan="1" colspan="1" style="width: 30%;"><div align="left">​10:00</div></td><td class="ms-rteTableEvenCol-3" rowspan="1" colspan="1" style="width: 35%;">​İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi (Halit Aydın Yerleşkesi)<br/> B Blok B403 no’lu salon</td><td class="ms-rteTableOddCol-3" rowspan="1" colspan="1" style="width: 25%;">​Fizyoterapi ve Rehabilitasyon</td></tr></tbody></table><p></p>

Yayınlandı:
2.10.2017

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes