Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri


<p></p><div><p style="text-align: justify;"> <span class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration: none solid #444444;"> <strong> <br/></strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"> <span class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration: none solid #444444;"> <strong>15 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan sınav&#160;sonuçları.</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"> <span class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration: none solid #444444;"> <strong> <br/></strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"> <span class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration: none solid #444444;"> <strong>&#160;&#160;<a href="/haberler/Documents/beden_egt_spor_ogrt.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Beden Eğiti<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="1"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true"></span>mi ve Spor Öğretmenliği (Erkek) (2.Yedek)</a></strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"> <span class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration: none solid #444444;"> <strong> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">&#160;&#160;<a href="/haberler/Documents/spor_yone.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt=""/>Spor Yöneticiliği (Erkek) (2.Yedek)</a></span></strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"> <span class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration: none solid #444444;"> <strong> <br/></strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"> <span class="ms-rteForeColor-2" style="text-decoration: none solid #ff0000;"> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration: none solid #444444;"> <strong>Özel Yetenek Sınavı’na Girmek İçin Başvuru Şartları:<br/>2017 YGS’de herhangi bir puan türünden en az&#160;150, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az 180 puan almış olmak şarttır. </strong> <br/>Ön kayıt adayın kendisi veya bir yakını tarafından yapılabilir. Üniversitenin belirlediği son başvuru tarihine kadar taahhütlü veya APS ile gönderilen başvurular da kabul edilir. <br/>Aday ön kayıt işlemi esnasında verilecek olan tercih formunda, aynı sınav grubunda istediği bölümleri tercih sıralaması yaparak işaretleyebilecektir. Ön kayıt işlemini bitiren aday tercih formunu Öğrenci İşleri Daire Baş- kanlığı’na teslim ettikten sonra, adaya “İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı” verilecektir. Adayın sınav tarihinde özel kimlik ve sınav giriş kartı ile gelmesi yeterlidir. Sınavda kullanılacak olan tüm malzemeler Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Başvurular ücretsizdir.<br/></span><br/></span></p><p> <strong style="color: #444444; text-align: justify;">BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ve&#160;SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİ İÇİN;&#160;</strong><br/></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;">Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler <br/> <strong>1</strong><strong>.</strong> Doktor Raporu (“BES yetenek sınavına girmesinde sakınca yoktur” veya “spor yapmasında sakınca yoktur” ibareli) <br/> <strong>2</strong><strong>.</strong> TC nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi <br/> <strong>3.</strong> Puan Kartı (ÖSYM Sonuç Belgesi) <br/> <strong>4.</strong> Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi<br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <strong>SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ</strong><br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <strong>1. </strong>Müfredat Programlarında yer alan ve Üniversiteler arası yarışmalarda Üniversitemizi temsil hakkı olan spor dallarında Milli olup Milliliği devam eden sporcular ÖYSP’dan tam puan almış kabul edilerek koordinasyon testinden muaf sayılır.<br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <strong>2. </strong>Koordinasyon Testi Koordinasyon Parkurunda bayanlarda 38.00, erkeklerde 28.00 saniye üst limit derecelerdir. Bu sürelerin üzerinde derece yapan adaylar sıfır (0) puan almış kabul edilirler. Her aday bu parkuru iki kez koşar ve en iyi derecesi geçerli derece olarak alınır. Adayların Koordinasyon Parkurundan elde edecekleri dereceler yüzde rank sistemine göre 100 puan üzerinden derecelerine karşılık gelen ham puana dönüştürülür.&#160;<br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <strong>NOT: </strong>Belgelemeleri koşulu ile, Milli olan ve milliliği devam eden sporcular koordinasyon testine alınmaz ve testten tam puan almış kabul edilirler.<br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <strong>Koordinasyon Testi: </strong>Yedi bölümden oluşur.<br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <strong>Bölüm 1: </strong>Çıkış çizgisinden geçerek koşuyu başlatmak.<br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <strong>Bölüm 2: </strong>Uzaklıkları işaretlenmiş altı kulenin her birinin arkasından geçerek slalom koşusunu bitirmek.<br/></span></p><p> <span style="color: #444444; text-align: justify;"> <strong>Bölüm 3: </strong>Kasa içinde bulunan basketbol topunu işaretli duvara üç kez atıp tutmak (top elden kaçarsa yedekte bulunan ikinci topla harekete devam edilir; üçüncü atışın (son) sonrasında top kasaya konulmalıdır). <br/> <strong> <br/>Bölüm 4:</strong> Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) engelin üzerinden geçmek. Engeli düşüren aday diskalifiye edilir. <br/> <br/> <strong>Bölüm 5:</strong> Denge aleti üzerinden boydan boya geçmek. (Denge aletinin başlangıç ve bitiş kısmında bulunan işaretli bölgelere basmak zorunludur. Aday denge aletinden düşerse, düştüğü yerden tekrar aletin üzerine çıkarak teste devam edebilir) <br/> <br/> <strong>Bölüm 6:</strong> Jimnastik sırasının üzerinden sağ-sol beşer kez (toplam 10 tekrar) çift ayak ile sıçramak. <br/> <br/> <strong>Bölüm 7:</strong> Bitiriş çizgisinden geçerek koordinasyon parkurunu tamamlamak.&#160;<br/></span></p></div><div class="panel-body" style="padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: #dddddd; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; line-height: inherit; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; background-color: #ffffff;"> <br/> <br/> <img src="/tr-tr/akademik/fakulteler/guzelsanatlar/PublishingImages/Pages/ozelyetenek/dddd.jpg" alt="dddd.jpg" style="margin: 5px; width: 600px;"/> <br/> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;"> <br/></span></div><div class="panel-body" style="padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: #dddddd; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; line-height: inherit; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; background-color: #ffffff;"> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">KESİN KAYIT BELGELERİ&#160;</span><br style="color: #444444; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"/><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">1</span><span style="color: #444444; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;">. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi&#160;</span><br style="color: #444444; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"/><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">2</span><span style="color: #444444; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;">.Lise diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti; liseyi yurtdışında bitirenler için Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,&#160;<br/></span><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">3</span><span style="color: #444444; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;">.T.C. Kimlik Numarası beyanı,&#160;</span><br style="color: #444444; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"/><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">4</span><span style="color: #444444; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;">.Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,&#160;</span><br style="color: #444444; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"/><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">5</span><span style="color: #444444; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;">. 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm),&#160;</span><br style="color: #444444; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"/><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">6</span><span style="color: #444444; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;">.Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı bölümün/programın koşulları gerektiriyorsa, sağlık durumunun elverişli olduğuna dair sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu,&#160;</span><br style="color: #444444; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"/><span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; color: #444444; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">7</span><span style="color: #444444; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; text-align: justify;">. Öğretim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.&#160;</span><br/></div><div class="panel-body" style="padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: #dddddd; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; line-height: inherit; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; background-color: #ffffff;"><div> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-weight: 800 !important;"></span></div>&#160;</div><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-weight: 800 !important;"> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-weight: 800 !important;"> <img src="/haberler/PublishingImages/Pages/beden-egitimi-spor-yoneticiligi-ozel-yetenek/spor_yoneticili.JPG" alt="spor_yoneticili.JPG" style="margin: 5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 800; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; width: 250px;"/></span> <br/></span></span></span></p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-weight: 800 !important;">SPOR YÖNETİCİLİĞİ</span><br/></span></span></p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;">Dinamik yapısıyla gün geçtikçe gelişen spor endüstrisi, spor yöneticisi adaylarına çeşitli kariyer olanakları sunmaktadır. Buna bağlı olarak, bu dinamik yapı içerisinde sektördeki iş imkanları da hızla artmaktadır.&#160;<br/></span></span></p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <strong>Bölümün Amacı <br/></strong>Bölümün amacı; kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elamanlar yetiştirerek, spor yöneticisi ihtiyacını karşı- lamaktır. <br/> <br/> <strong>Kariyer Olanakları</strong><br/>Mezunlar; amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, ulusal ve uluslararası spor federasyonlarında, üniversitelerin sağlık kulüpleri ve spor tesislerinde, Spor Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerinde çalışma imkanı bulurlar.<br/></span></span></p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"> <span style="font-style: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <br/></span></span></p><p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; text-align: justify;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <strong> <img src="/haberler/PublishingImages/Pages/beden-egitimi-spor-yoneticiligi-ozel-yetenek/beden_egitimi.JPG" alt="beden_egitimi.JPG" class="ms-rtePosition-1" style="margin: 5px; width: 250px; height: 375px;"/> <br/>BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ</strong><br/></span></span></p><div> <span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: justify;">Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği; genel kültür, spor alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi alanında ders ve uygulamalara yer veren, spora özgü öğretim yöntemlerini geliştirip kullanabilmeyi, farklı özelliklere sahip bireylerin özelliklerine göre bilgi ve beceri kazandırabilecek yeterlikte donanıma sahip öğretmen yetiştiren programdır. <br/> <br/> <strong>Bölümün Amacı <br/></strong>Bölümün amacı; belli bir spor dalında yetenekli, bireyin hem fizyolojik hem psikolojik olarak performans ve dayanıklılığını en üst düzeye çıkartabilmek için yönlendirici ve geliştirici çalışmaları yürütebilecek sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir. <br/></span> <strong style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; text-align: justify;"> <br/>Kariyer Olanakları</strong><span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: justify;"><br/></span></div><div> <span style="font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: justify;">Mezunlar; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde, okullarda, spor kulüplerinde ve spor komplekslerinde antrenör, yönetici ya da öğretmen olarak görev alabilirler.</span><br/></div><div> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <br/></span></span></span></span></div><div> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <span style="font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 13.3333px; font-family: &quot;open sans&quot;, sans-serif;"> <br/></span></span></span></span></div>

Yayınlandı:
17.7.2017

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 No