2020 - 2021 Bahar Dönemi Derslerinin Yürütülmesi İle İlgili Senato Kararı

 Bahar Dönemi Dersleri Senato Kararı


<p><strong>​</strong><span style="text-align: justify;"><strong>1.</strong>YÖK Ortak zorunlu dersler çevrimiçi (Online ) verilecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong>Laboratuvar veya atölye uygulaması olmayan tamamıyla teorik dersler sadece çevrimiçi başlayacak, </p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong>Tümüyle teorik olup ancak anlatımında sayısal problem çözümü bulunan ve yazı tahtası kullanılmasını gerektiren veya görsel materyal gibi ihtiyaçları olan dersler hem çevrimiçi hem de seyreltilmiş yüz yüze yapılacaktır. </p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong>Tümüyle atölye veya laboratuvar uygulaması şeklinde olan dersler gerekli önlemler alınarak ve seyreltilmiş olarak yüz yüze yapılacaktır. Hangi derslerin bu kategoride verileceğine, ilgili bölüm ve dekanlık kurulları karar verip planlamaya bildireceklerdir.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong>Seyreltilmiş yüz yüze yapılacak olan derslere katılamayan öğrenciler derslerini uzaktan takip edebileceklerdir.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong>Seyreltilmiş yüz yüze yapılacak derslere katılacak öğrenci sayısı, derse kayıtlı öğrenci sayısı ve ders alanının metre kare cinsinden ölçüsü dikkate alınarak belirlenecektir. Bu planlamaya göre, öğrenciler iki gruba ayrılacak, örneğin birinci grup birinci hafta, ikinci gurup ikinci hafta olacak şekilde iki haftada bir dönüşümlü olarak seyreltilmiş yüz yüze eğitim için üniversiteye gelerek derslere katılabileceklerdir. Dolayısıyla ikiye bölünen bir ders için her bir öğrenci bir dersi 7 hafta çevrimiçi 7 hafta seyreltilmiş yüz yüze olarak takip edebilecektir. Bu yöntemle yerleşke ve derslerdeki öğrenci sayısı ideal anlamda seyreltilmiş olacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Klinik Eğitimleri, Stajlar ve Yerinde Uygulamaları;</strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>7.</strong>Sağlık alanındaki klinik eğitim, üniversite içinde, iş yerlerinde yapılan diğer staj ve yerinde uygulamalar; stajların ve uygulamaların yapılacağı iş yerlerinden alınacak izinler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. İzin alınamayan staj ve uygulamalar yaz okulu tarihlerine ertelenecektir.</p><p style="text-align: justify;">&#160;<br/> <strong>Sanat ve Tasarım Disiplinleri;</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong>Atölye ortamını gerektiren çizim ve boya içerikli veya projeye-tashihe dayalı mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı içerikli dersler ile bilgisayarlı tasarım laboratuvarları ve özel cihaz kullanımı gerektiren dersler seyreltilmiş şekilde ve dönüşümlü olarak yüz yüze yapılacaktır. </p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong>Mimarlık ve Oyunculuk gibi grup çalışmasını gerektiren dersler covid-19 şartlarına göre azaltılmış öğrenci grupları oluşturularak sahne, stüdyo vb. gibi yerleşke içindeki mekânlarda yapılabilecektir. </p><p style="text-align: justify;"><strong>10.</strong>8 ve 9. Maddedeki eğitim yöntemine tabi olan dersleri almak zorunda olmasına rağmen üniversiteye gelememe mazeretini belgeleyen öğrenciler bu derslerini çevrim içi takip edebilecekleredir.<br/> <br/><strong>Diğer Hususlar</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>11.</strong><strong>&quot;İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği&#39;nin 14. Maddesi gereğince derslere devam zorunludur. İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği&#39;nin 21. Maddesinde sınav ağırlıkları, (Öğrenci dönem başarı notu, en az bir ara sınav, bir ödev ve bir kısa sınavdan veya proje ve benzeri çalışmalardan alınan notların ağırlıklı ortalamasının %60&#39;ı ve dönem sonu final sınavının %40&#39;ı alınarak hesaplanır) şeklinde ifade edilmektedir.&quot; Üniversite ortak derler hariç olmak üzere </strong>2020 – 2021 eğitim – öğretim yıl bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla, dönem sonu final sınavının etki oranının %35 olmasına, derslere en az %70 katılımın etki oranı ise %5 olmasına, derslere eş zamanlı (senkron) en az %70 katılamayıp, eş zamansız (asekron) olarak dersleri en az %70 oranında izleyen öğrencilerin devam şartını yerine getirmiş sayılmalarına, %70 devam şartını derslere asenkron katılarak tamamlayan öğrencilere derse katılım için verilecek olan %5 oranındaki puanın verilmemesine, eş zamanlı ya da eş zamansız olarak derse katılımı %70 oranının altında olan öğrencilerin devam koşulunu yerine getirmemiş sayılmalarına, devam zorunluluğunu daha önce yerine getirmiş&#160; olan öğrenciler çevrim içi eş zamanlı derse katılım gösteren öğrenciler statüsünde değerlendirilmesine, ve gereği için durumun Rektörlük Makamı&#39;na arzına oybirliği ile karar verildi.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;"><strong>12.</strong>Derslerimiz 09:00-22:00 saatleri arasında ve Cumartesi günleri de dahil olmak üzere yapılacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13.</strong>Kayıt yenilemeler ve ders kayıtları tamamen dijital ortamda yapılacaktır. </p><p style="text-align: justify;"><strong>14.</strong>Florya Halit Aydın Yerleşkesi başta olmak üzere tüm yerleşkeler, 2020-2021 akademik yılı boyunca salgın tedbirlerine (fiziki mesafe, maske, hijyen ve diğer önlemlere) titizlikle uyulması koşuluyla öğrencilerimizin kullanımına açık olacak, ancak azami öğrenci sayısı planlanacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><strong>15.</strong>Kütüphanede salgın tedbirleri uygulanacak ve öğrencilerimizin bu tedbirlere eksiksiz uymaları koşuluyla kütüphanemiz, yedi gün 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. </p><p style="text-align: justify;"><strong>16.</strong>&#160;Sınavlarımız </p><ul style="list-style-type: disc;"><ul style="list-style-type: circle;"><ul style="list-style-type: square;"><ol style="list-style-type: decimal;"><li>Vize, final ve bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağına pandemi sürecinin gidişatına göre karar verilecektir. </li><li>Diğer sınavların yapılış şekli dersi yürüten öğretim elemanı tarafından belirlenerek yürütülecektir<br/></li></ol></ul></ul></ul><p style="text-align: justify;"><strong><br/></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Not: </strong>Pandemi sürecinin gidişatına göre <strong>yukarıdaki maddelerde güncelleme yapılabilecektir,&#160;</strong></p>

Yayınlandı:
24.2.2021

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes