10.Uluslararası Görüntü İşleme, Wavelet ve Uygulamaları Konferansı (IWW2019)

  


<p></p><p>18-21 Eylül 2019 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenecek <strong>10.</strong> <strong>Uluslararası Görüntü İşleme, Wavelet ve Uygulamaları K<span id="ms-rterangecursor-start" aria-hidden="true" rtenodeid="22"></span><span id="ms-rterangecursor-end" aria-hidden="true" rtenodeid="24"></span>onferansının (IWW2019) </strong>amacı; Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, <strong>İşaret ve Görüntü İşlemenin Medikal uygulamaları</strong> ve benzer alanlarda çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve konuya ilgi duyan kamu ve özel sektörde çalışan ve bu alanda strateji/politika geliştiren tüm tarafları ve meslek örgütlerini ortak bir toplantı ortamında buluşturmaktır. Toplantı vasıtasıyla işaret ve görüntü işleme alanında yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretilmesi hedeflenmektedir. </p><p>&#160;</p><p>Konferansla ilgili tüm bilgilere&#160; <a href="http://iww2019.kocaeli.edu.tr/" target="_blank"><strong>http://iww2019.kocaeli.edu.tr/</strong></a><strong>&#160; </strong>resmi web sitesinden&#160;ulaşabilirsiniz. </p>

Yayınlandı:
14.2.2019

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes