Transfer Application

ikamet-rehberi.jpg

Dear students, click the here for student residence permit guideline

STUDENT RESIDENCE PERMIT APPLICATION FOR THE TRANSFER APPLICATION

All International Students who completed their registration process at Istanbul Aydin University must apply for student's residence permit from www.goc.gov.tr 

Required Documents for the Transfer  Student Residence Permit Application;

1-) Copies of the:  

  •   - Passport Identification Page / Pasaport fotokopisi
  •   - Entry Stamp / Ülkeye Giriş Damgası
  •  - Current Residence permit copy back and front if you have (2 Copies)/ Mevcut Oturma İzni Arkalı Önlü Fotokopisi (2 Kopya)

2-) Online Residence Permit Application Form (must be signed at 1st page) / Online oturma izni Başvuru Formu (1.sayfa imzalanmalı)

3-) Four (4) photos (biometric) / Dört (4) adet biometrik fotoğraf

4-) New Dated Student Letter for residence permit (entitled "İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne")  (Student can Recieve it from T Block ) (at most 15 days old) / Yeni tarihli il göç idaresi için öğrenci belgesi (en fazla 15 gün önce alınmış) ("İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne" başlıklı) (Öğrenci T Blok'tan temin edebilir.)

5-) Original Valid Health Insurance Policy / Orijinal Geçerli Sağlık Sigorta Poliçesi

6-) The payment receipt (Residence Permit Card fee) from Tax Office / Vergi Ödeme makbuzu

Adress of Tax Office :

Cihangir, Ormanlı Cd. Avcılar Hükümet Konağı No:55, 34310 Avcılar/İstanbul

There might be extra documents request by the Immigration Office.

Göç İdaresinin gerekli görmesi durumunda ekstra evrak talep edilebilir.

güncelleme: 13.4.2022 18:42