Economic Programs

Tezli Programlar
12040 - İŞLETME YÖNETİMİ
12070 - MUHASEBE VE DENETİMİ
12130 - İŞLETME YÖNETİMİ (İngilizce)
12160 - ULUSLARARASI İKTİSAT
12190 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
12170 - BANKACILIK VE SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ
12200 - KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

Tezsiz Programlar
12080 - STRATEJİK PAZARLAMA ve MARKA YÖNETİMİ
12090 - ULUSLARARASI İKTİSAT
12120 - YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME
12150 - YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME(İngilizce)
12075 - MUHASEBE VE DENETİMİ
12050 - KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ
12010 - BANKACILIK VE SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ

Doktora Programları
12640 - İŞLETME
12640 - İŞLETME (ingilizce)
12650 - MUHASEBE VE DENETİMİ

Bütünleşik Doktora Programları
12645 - İŞLETME
12645 - İŞLETME (ingilizce)
12655 - MUHASEBE VE DENETİMİProgramlarTezliTezsiz
İşletme Yönetimi20.000
Muhasebe ve Denetimi20.00012.000
İşletme Yönetimi (İNG)20.000
Uluslararası İktisat20.00012.000
İnsan Kaynakları Yönetimi20.00012.000
Bankacılık ve Sigorta İşletmeciliği20.00012.000
Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri20.00012.000
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi12.000
Yöneticiler İçin İşletme (İNG)12.000
Yöneticiler İçin İşletme12.000


  1. Yüksek Lisans özel öğrenci ders başı ücreti 1.500 tl'dir.
  2. Yüksek lisans tez uzatma ücreti 1.200 tl, proje uzatma ücreti 750 tl'dir.
  3. Yüksek lisans programlarında uygulanan bilimsel hazırlık/fazladan ders başı ücret 400 tl'dir.
  4. Tezsiz / Tezli programlar arası geçiş ücreti iki program arasındaki fiyat farkı alınır. (Psikoloji, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk için 10.000, diğer programlar için 8.000 tl'dir.)

ProgramÜcretler
Dr.Bütünleşik
İşletme37,50047,500
İşletme (ing)37,50047,500
Muhasebe ve Denetimi37,50047,500

  1. Doktora özel öğrencilik ders başı ücreti 2.500 tl'dir.
  2. Doktora programında tez uzatma ücreti 1.500 tl'dir.
  3. Doktora programlarında uygulanan bilimsel hazırlık/fazladan ders başı ücreti 600 tl'dir.

güncelleme: 29.1.2020 10:56