Sign In

 Anasayfa

​​​​​​​​​​​​​​​Yükseköğretimde (YÖ) Eğitim/Öğretim kalitesini iyileştirme konusunda araştırmalar yapmak, YÖ konusunda geçerli/güncel kalite standartlarını incelemek, performans ölçütlerini değerlendirmek ve ülkemiz gereklerine uygun standartlar ve ölçütler geliştirmek konusunda çalışmalar yapmak, YÖ’de Ar-Ge çalışmaları için gerekli ortamla ilgili değerlendirmeler yapmak ve uygulanabilir modeller geliştirmek, Bologna Süreci ve Akreditasyon uygulamalarının YÖ üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda araştırmalar yapmak şeklinde tanımlı bir çerçevede faaliyet göstermektedir. ​

güncelleme: 22.4.2017 17:33

 Müdürün Mesajı

​​​​​ ​​

Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi