Sign In

 Projeler

​​​​Proje TürüProje AdıFakülte/BirimDestekleyen KurumProje Tutarı 
ISTKA
PROJESi
''Özel Yetenekliler İçin Zenginleştirilmiş Destek Eğitimi Projesi''İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi)İstanbul Kalkınma Ajansı429.266,0​0 TL
UluslararasıDezavantajlı Öğrenciler ve özellikle Kızlar İçin
STEM Eğitim​​i Projesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
ABD Dış İşleri Bakanlığı70.518 $
Bilimsel
araştırma
projesi
Fen ve Teknoloji Eğitiminde Eğitsel Robotik Uygulamalarının Çok Boyutlu Olarak Değerlendirilmesiİstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
İstanbul Aydın Üniversitesi (BAP)18.400 TL
Bilimsel
araştırma
projesi
Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları olarak geliştirilen Sanal Laboratuvar uygulamalarının Çok Boyutlu Olarak Değerlendirilmesiİstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
İstanbul Aydın Üniversitesi (BAP)16.975 TL
İSTKA PROJESİHaydi Hayatı Kucakla
Yaşam Becerileri Eğitimi Projesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İstanbul Kalkınma
Ajansı
600.000 TL
Toplumsal Entegrasyonun Güçlendirilmesi Projesi.. "Örgün Eğitim Kurumlarında "Engelsiz Yaşam Kulüpleri Eğitim Modeli" Uygulamasıyla Toplumsal Entegrasyonun Güçlendirilmesi Projesi.İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
AB85.388 Euro
UNIVER-SEA.NETKaradeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı; Joint Operational Programme "BLACK SEA BASIN 2007-2013: UNIVER-SEA.NET,İstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
AB180.000 Euro
Bilimsel
araştırma
projesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanabilme Becerileri ve Süreçle İlgili Görüşleriİstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İstanbul Aydın Üniversitesi (BAP)17.000 TL
HORIZON 2020Avrupa Bilim ve Eğlence Günüİstanbul Aydın Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
AB60.000 Euro

güncelleme: 3.9.2016 17:56