Sign In

 Vizyon

​​İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi projelerinden birisi olan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) 10 Şubat 2013 Pazar Günü Resmi Gazete ilanı ile açılmıştır. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR önderliğinde açılmış olan merkez; normal zihin düzeyinde ve üstün zihin düzeyinde olmak üzere iki farklı grup ile Yrd. Doç. Dr. Ayşin KAPLAN SAYI'nın yönetiminde ve Eğitim Fakültesi Desteğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.  

Cumartesi Okulları, Kış okulları ve  Yaz okulları şeklinde 'Eğitim-Öğretim yürüten Merkez; 6-15 yaş grubundaki öğrencilerle çalışmaktadır. Öğrencilerin yanı sıra Aile Eğitimleri, Öğretmen Eğitimleri ve Kurumsal Eğitimlerini de sürdüren Merkez'de özellikle öğrencilerin okullarda almadıkları farklı dersler, farklı konular veya farklı kişilerle tanıştırılması ve öğrencilerin Dünya'larının genişletilmesi hedeflenmektedir. Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliği'ne üye olan Merkez (EUCU.NET) Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliğinin ''Çocuk Üniversitesi Vizyon ve Misyonunu'' benimsemiş olmakla birlikte; Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliğinin yurt dışı tüm kongre ve faaliyetlerine aktif katılım göstermektedir. Ücretli ve ücretsiz eğitimlerle ülkemizin tüm gruplarını ve tüm çocuklarını kucaklamayı ilke edinmiş olan merkez;ücretsiz olarak devlet ve özel okullara kampüs içinde veya da okullarda atölye programları sunmaktadır.  
Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kuruma  kayıt edilebilmesi için, ailelerin  çocuklarının ''Üstün Zihin Düzeyinde olduğunu gösteren Genel Yetenek Testi'' sonucunu kuruma iletmeleri gerekmektedir.  Öğrencinin üstün zekâlı ve yetenekliler eğitimi programına kabul edilebilmesi için yaşıtlarının %95'inin üzerinde olması; en üst %5'lik düzeyde performans sergilemesi esas alınmaktadır.Genel Yetenek Testlerinin özel bir kurumda veya bir devlet kurumunda yapılmış olması yeterlidir. Mart 2014 Tarihi itibariyle Florya Yerleşkesi ve Kadıköy Yerleşkesi olmak üzere iki farklı yerleşkede eğitim-öğretimini sürdüren m​erkezde, eğitim programları ''Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Düşünme Becerileri'' entegre edilerek; Eğitim Fakültesi desteğiyle hazırlanır. Derse giren Öğretim Üyelerinin öncelikle Üniversite Öğretim üyelerinden olması gözetilmekle birlikte; Üniversitede olmayan alanlar veya bölümler için dışarıdan Öğretmen veya Öğretim Üyesi desteğine gidilmektedir.  
Zenginleştirme eğitimi öğrencileri farklı ilgi alanları ve konularla tanıştırmanın yanında, onların eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini de desteklemektedir. Farklılıklar ve konuların üst düzey düşünme süreçlerinin harekete geçirilerek sunulması, öğrencileri hem bu alanlara ilişkin hem de günlük yaşama ilişkin daha farklı ve üst düzey düşünmeye sevk etmektedir.  
Çocuk Üniversitemizde uygulanan eğitim programı yurt dışında ve Amerika'da uygulanan çok farklı uygulamalar ve modellerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmış bir programdır. Dört basamaklı bir şekilde ilerleyen programda ilk basamağı öğrencilerimizin dönemde altı olmak üzere en az sekiz  atölyeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır. Bu genel bir zenginleştirme eğitimini içeren kısımdır. İkinci basamakta ise öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaçları belirginleşmekte ve ihtiyaçlarına yönelik eğitimler verilmektedir. Bu iletişim, çalışma becerileri-sorumluluğu gibi daha psikolojik ve teknik bir eğitimi içermektedir. Bu basamağın süresi çocuğun ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte iki öğretim dönemi sürebilmektedir. Üçüncü basamakta öğrenciler  atölyelerdeki ilgisi ve başarısı doğrultusunda aday gösterilmekte ve aday gösterilen öğrencilerin ilgi ve yetenek alanında derinlemesine bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar derinlemesine kursları içermektedir. Dördüncü basamakta ise öğrenciler ilgi duydukları ve derinlemesine kurs aldıkları bu derslere ilişkin küçük grup proje çalışmalarına başlamaktadırlar. Üçüncü ve dördüncü  basamakta yapılacak çalışmalar, Üniversitemiz sponsorluğunda gerçekleşmektedir.

güncelleme: 29.11.2016 12:12