Sign In

 About

​Adalet Meslek Yüksekokulumuzun amacı, adli hizmetlerde ve özel sektörde yer  alan kurum ve kuruluşların idari işlerini yürütecek yeterli temel hukuk  bilgisine sahip nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu programa YGS-3 puan  türü ile öğrenci alınır. 

Adalet Meslek Yüksekokulumuzun temel hedefleri, başta Adalet Bakanlığı'nın  adliye ve diğer alt birimleri olmak üzere, kamu ve özel sektör kurum ve  kuruluşlarına

• Her türlü mesleki bilgiyle donanmış, temel hukuk bilgisine sahip, 
• Karşılaşacağı hukuki problemleri sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirme  yeteneği kazanmış,
• Adalet hizmetinin hızlı verimli ve etkin yürütülmesini temin edebilecek bilgi  ve yeteneğe sahip,
• Adalet hizmetleri konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden,
• Alanında uzmanlaşmış,
• Teknolojik gelişmelere karşı ilgili,
• Gözlem yeteneği gelişmiş,
• Yeniliklere açık, teknolojiyi ve mesleği ile ilgili yayınları yakından  izleyen, profesyonel idari personel yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Başarılı bir öğretim dönemini tamamlayarak meslek sahibi olan mezunlarımızdan,  daha çok gayret gösterenlerin ise dikey geçiş sınavı sonrasında hukuk fakültesi  öğrencisi olmalarını sağlayacak eğitim vermektir. 

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, yargı örgütü içinde İcra Müdürlüğü, İcra  Müdür Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Yardımcılığı,  Zabıt Katipliği görevlerine atanırlar. İnfaz Kurumlarında, infaz memurluğundan  müdürlüğüne kadar yükselen görevlere getirilebilirler; ticaret sicili  müdürlüklerinde çeşitli kademelerde görev yapabilirler. Çeşitli kamu kurum ve  kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümlerinde,  hukuk bürolarına hukuk programları konusunda yazılım desteği sunan firmalarda  istihdam edilirler. Ayrıca, noterlikler avukatlık büroları, banka ve  şirketlerin icra takip bürolarında çalışabilirler. 

Bölümlerarası Geçiş Yapılabilecek Programlar
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme  Yönetimi

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları    
Hukuk Fakültesi

güncelleme: 24.4.2017 13:55