Our Publications

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES AUDIOLOGY DEPARTMENT PUBLICATIONS


Articles published in journals covered by SSCI, SCI, SCI-Expanded or AHCI

 1. Özlem Konukseven, Merve Meral, Duygu Ekenel, Ahmet Doksöz, Öykü Orhon. The Clinical Significance of fHIT in Migraine Patient Without Vertigo Symptom. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2021.
 1. Konukseven Ö., Kaya Ş., Oğuztürk S., Gezgin B. External and middle ear resonance frequency of fourty patients with tympanoplasty and mastoidectomy. Clinical Otolaryngology. 2020;00;1-4
 2. Ahsen Kartal, Özlem Konukseven. Age-related altering temporal processing and binaural  interaction functions in normal hearing individuals: Observational and cross-sectional study. Auris Nasus Larynx. 2020; December 1:12-17
 3. Uğur E., Konukseven Ö. Could Virtual reality systems be used to rehabilitate motion sickness. Journal of Vestibular Research.  (in reviewer)
 4. Başöz M., Konukseven Ö. Evaluation of masseter vestibular evoked myogenic potential responses in peripheral vestibulopathy patients. Journal of Vestibular Research. (in reviewer)
 5. Meral M., Konukseven Ö. Effect Of Noıse On Speech Comprehensıon And Cognıtıve Skılls By Ages. Journal of Speech, Language, and Hearing Research (in reviewer)

Articles published in international journals scanned by other field indexes
 1. Özlem Konukseven, Meral Meral, Ayşe Nur Kara, Melis Özdemir, Gülnaz Tandoğru. DOES LONG-TERM PLAYING VIOLIN CAUSE UNILATERAL HEARING LOSS?. EURAS Journal of Health. 2020.

 Article published in national refereed journals scanned by ULAKBIM
 1. Ahsen Kartal, Barış Yaman, Burcu Yerlikaya, Özlem Konukseven. Binaural Etkileşimin Değerlendirilmesi: Normal İşiten Bireylerde Maskeleme Düzeyi Farkı Sonuçları. Türkiye Klinikleri Sağlik Bilimleri Dergisi. 2020; 75954.

Articles published in peer-reviewed journals scanned by other national indexes
 1. Adalı İ., Meral M., Uludağ B., Kartal A., Bülbül A., Çakıcı F., Konukseven Ö. 18–24 yaş arası gençlerde telefon kullanımının işitme fonksiyonu üzerine etkisi. Turkish Journal of Audiology and Hearing Research. 2020;3(1):14−18
 1. Adalı İ., Uludağ B., Meral M., Kartal A., Erbaşaran E.,İskender S., Konukseven Ö. Odyoloji Bölümü Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Audiology and Hearing Research. 2019;2(3):65−7

Book published by international publishing houses
 1. Özlem Konukseven, Adım Adım Tıbbi Makale Nasıl Yazılır?. İstanbul: US Akademi. 2021; ISBN 978-605-81263-9-8.

Chapter authorship published by international publishing houses
 1. İnci Adalı. Odyolojide Yeni Yaklaşımlar. Ed:Gökhan Aba. New Approaches In Health Sciences. Peter LANG Publishing. 2019.
 2. Ayşenur Küçük Ceyhan. Adım Adım Tıbbi Makale Nasıl Yazılır?. (Bölüm: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği). Editör: B. Özlem Konukseven. İstanbul: US Akademi. 2021; ISBN 978-605-81263-9-8. 
 3. Emel Uğur, Ayşenur Küçük Ceyhan.  Adım Adım Tıbbi Makale Nasıl Yazılır?. (Bölüm: Akademik Metinlerde Tartışma Bölümü Nasıl Yazılır?). Editör: B. Özlem Konukseven. İstanbul: US Akademi. 2021; ISBN 978-605-81263-9-8. 
 4. Melek Başak Özkan, Rukiye Tanışır, Şeyma Nur Taştan, Özlem Konukseven. Adım Adım Tıbbi Makale Nasıl Yazılır?. (Bölüm: Bilimsel Atıf Dizini (Scı) Etki Faktörü, H-Dizini). Editör: B. Özlem Konukseven. İstanbul: US Akademi. 2021; ISBN 978-605-81263-9-8. 
 5. Merve Meral, Büşra Uludağ. Adım Adım Tıbbi Makale Nasıl Yazılır?. (Bölüm: Bilimsel Çalışmalarda Kaynaklar Nasıl Yazılır?). Editör: B. Özlem Konukseven. İstanbul: US Akademi. 2021; ISBN 978-605-81263-9-8. 

Chapter authorship published by national publishing houses

 1. Melek Başak Özkan. Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları, Fuat Bulut. (Ed.), Odyolojinin Temelleri içinde (357-36. ss.). Ankara: Karina Yayınevi. 2021. ISBN 978-625-7306-26-3. 
 2. Melek Başak Özkan. (2021). İşitmeyi Koruma Programları, Fuat Bulut. (Ed.), Odyolojinin Temelleri içinde (366-369. ss.), Ankara: Karina Yayınevi. 2021. ISBN 978-625-7306-26-3. 
 3. Melek Başak Özkan. (2021). Yalancı İşitme Kayıplarında Test Yöntemleri, Fuat Bulut. (Ed.), Odyolojinin Temelleri içinde (357-365. ss.). Ankara: Karina Yayınevi. 2021. ISBN 978-625-7306-26-3. 

güncelleme: 20.5.2021 14:42