Sign In

 Türk Di̇li̇ ve Edebi̇yati (tezli̇)


​Türk dili, günümüzde en çok konuşulan diller arasındadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde Türkoloji merkezleri açılmaktadır. Öte yandan, Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, kültürel, edebî ilişkiler de gün geçtikçe gelişmektedir. Son yıllarda, iş hayatına atılabilmek için üniversite mezunu olmanın yerini, yüksek lisans veya doktora mezunu olmanın almağa başladığı gözlemlenmektedir. Birçok alanda olduğu gibi Türk Dili ve Edebiyatı alanında da yüksek lisans ve doktora derecesini elde etmek isteyen lisans mezunlarının sayısı giderek artmaktadır. Akademik çalışma yapmış orta öğretim okullarının öğretmenleri, arkadaşları içerisinde temayüz etmektedirler. Millî Eğitim Bakanlığı istihdam ettiği öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapanlarına bir ayrıcalık tanımaktadır. Türkiye'nin geleceği olan gençleri yetiştiren öğretmen kadrosunun bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri bakımından bu olumlu ve son derece faydalı düşünceyi desteklemeyi Üniversitemiz bir görev saymaktadır. Ülkemizde her gün yenileri açılan üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğretim üyelerine büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programda, her yıl yurtdışına lisansüstü eğitim için gitmekte olan vatandaşlarımıza doktora eğitimi almaları olanağı sağlanarak yabancı ülkelere gidecek döviz kaybını ve beyin göçünü önlemek de hedeflenmektedir. Bütün bunları göz önünde bulunduran Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans programı açmıştır. Bu programda verilecek derslerde, Türk dili ve edebiyatını klâsik ve yeni metotlarla inceleme yolları gösterilmekte, Türk dili ve edebiyatı bütün yayıldığı alanlarda ve bir bütünlük içinde ele alınmaktadır.​

güncelleme: 2.12.2016 13:22