Sign In

 Information and Documents


​DOKTORA ÖĞRENCİLERİ PHD STUDENTS
İkinci Tez Danışmanı Belirleme Formu  2nd Supervisor Approval Form
Danışman Belirleme Formu Supervisor Approval Form
Danışman Değişikliği Formu  Supervisor Change Form
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu  PhD Qualification Exam Application Form
Doktora Tez Önerisi Formu  PhD Thesis Proposal Form
Doktora Ara Rapor Formu  PhD Interim Report Form
Doktora Tez Teslim Formu  PhD Thesis Submission Form
Doktora Jüri Öneri Formu 
Savunma Sınavından Önce Tez Teslim Formu Thesis Distribution Before Defending Form
Savunma Tarihi Belirleme Formu Defense Date Form
Tez Savunma Tutanakları 
Ek Süre Formu  Additional Duration Form Thesis
  
TEZLİ ÖĞRENCİLER  POST GRADUATE STUDENTS (WITH THESIS)
İkinci Tez Danışmanı Belirleme Formu  2nd Supervisor Approval Form
Danışman Belirleme Formu Supervisor Approval Form
Danışman Değişikliği Formu  Supervisor Change Form
Tez Önerisi Formu Thesis Proposal Form
Tez Konusu Değişikliği Formu Thesis Topic Change Form
Jüri Üye Seçim Formu 
Tez Teslim Formu Thesis Submission Form
Savunma Sınavından Önce Tez Teslim Formu Thesis Distribution Before Defending Form
Savunma Tarihi Belirleme Defense Date Form
Ek Süre Formu  Additional Duration Form Thesis
  
TEZSİZ ÖĞRENCİLER  POST GRADUATE STUDENTS (WITHOUT THESIS)
İkinci Tez Danışmanı Belirleme Formu  2nd Supervisor Approval Form
Danışman Belirleme Formu Supervisor Approval Form
Danışman Değişikliği Formu  Supervisor Change Form
Dönem Proje Konusu Onay Formu Term Project Topic Approval Form
Dönem Proje Konusu Değişikliği Formu Term Project Topic Change Form
Dönem Proje Ek Süre Formu Term Project Additional Duration Form
Dönem Proje Teslim/Onay Formu Term Project Submission/Approval Form 


  
 GENEL FORMLAR COMMON FORMS
Doktora Başvuru Formu PhD Application Form
Yüksek Lisans Başvuru Formu Master Application Form
İç Yatay Geçiş Formu Internal Transfer Application Form
Ders Muafiyeti Formu Transfering Courses Form
Dersten Çekilme Formu 
Kayıt Dondurma Formu  Graduate Leave of Absence Form 
Anket Bilgi Formu Survey Information Form
Anket İzin Dilekçesi Survey Permission Petition 
Benzerlik Kontrol Formu Similarity Control Form
Kayıt Sildirme Formu Enrollment Cancellation Form
Uygulama Araştırma İzin Formu ​
Vize Mazeret DilekçesiMake-Up of Midterm Exam Petition
Ders Ekleme DilekçesiCourse Addition Petition
Section Değişikliği Dilekçesi​Section Change Petition

güncelleme: 24.4.2017 13:18