Sign In

 Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ ve Uluslararası İli̇şki̇ler (İngi̇li̇zce - Tezli̇)


​​İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının kapsamı çerçevesinde, öğrencilerin günümüz iç politika sorunları ve küresel sorunları hakkında derin bilgi ve geniş görüşlülük sahibi olmaları hedeflenmiştir. Öğrenciler her iki alandaki farklı sorunların kaynakları üzerine temel bilgiye sahip olacaklardır. Buna ek olarak, programın katılımcıları temel konulardaki politikaların geliştirilmesi ve analizi için gerekli becerileri geliştireceklerdir.

Programın Öğretim Dili İngilizce'dir. İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Program Başkanlığı tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan bu programa ders kaydı yaparak eğitim-öğretime başlarlar. İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler; İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nda iki yarıyıl eğitim-öğretim görürler. Bu eğitim sonunda girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmaları veya İngilizceden muaf olmak için ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS, FCE veya CPE sınavlarının herhangi birinden son iki yıl içerisinde İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından istenen düzeyde başarı göstermiş olmaları gerekmektedir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) tezli yüksek lisans programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS'lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve 60' AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

güncelleme: 2.12.2016 13:22