Sign In

 Mahalli̇ İdareler ve Yeri̇nden Yöneti̇m (tezli)


​Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Yüksek Lisans programı, öğrencilere günümüzde ağırlık kazanan yerinden yönetim felsefesini ve yerinden yönetim türleri, fonksiyonları, 3.sektör diye adlandırılan sivil toplum kuruluşlarını tanımak, devlet ve özel sektör ilişkilerini incelemek, yönetişim ve demokratik yönetim modellerini yerleştirmek için yoğun ve kapsamlı bilgi vermek ve söz konusu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmasına yardımcı olmaktır. Program bünyesinde teorik ve uygulamalı tez çalışmaları yürütülmektedir. Öğrenciler verilen bütün derslerde örnek olay yöntemi ile birlikte seminer çalışmaları hazırlamakta ve sunmaktadırlar.
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim tezli yüksek lisans programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. 120 AKTS'lik öğrenci eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS'lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve 60 AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

güncelleme: 2.12.2016 13:18