Sign In

 Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli)


​​​Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalının misyonu, yüksek lisans eğitim vermek, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmaktır.  Özellikle yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği donanıma sahip, kuram ile uygulamayı birleştirebilen eğitim  liderleri yetiştirmektir.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalının vizyonu, 21. yüzyılın gerektirdiği eğitim liderlerini yetiştiren ve yürüttüğü araştırma projeleriyle uluslararası tanınırlığı olan bir lisansüstü eğitim merkezi haline gelmektir.

güncelleme: 2.12.2016 13:13