Mesleki İngilizce

Üniversitenin Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının ilk yılında öğretilen genel İngilizce derslerinin devamı olarak çoğunlukla ikinci sınıfa geçen öğrencilerimizin aldığı Mesleki İngilizce derslerinde öğrencilere kişisel ve mesleki alanda açık, saygılı, özlü, tam ve doğru bir şekilde İngilizce iletişim kurmaları öğretilmektedir. Sözlü, yazılı, kişilerarası, teknolojik ve istihdama yönelik iletişim yetkinliği geliştirilmektedir. Bu derste öncelikli hedef, öğrencilerin etkili iletişim kurabilmeleri için eksiksiz bir altyapı sağlamaktır.

Güz döneminde verilen Mesleki İngilizce-I dersinde iş görüşmesine hazırlanma, sunum yapma, CV hazırlama, mail yazma, iş yerinde sözlü ve yazılı iletişim kurma gibi genel iş İngilizcesine yönelik bilgileri içeren bir müfredat takip edilirken, Bahar döneminde verilen Mesleki İngilizce-II dersinde bu bilgilere ek olarak her bir bölüm ve programa yönelik İngilizce terim ve kelimelerin de içinde bulunduğu bölümlere özel bir müfredat takip edilir. 
Öğrencilerin iletişim kurmadaki güçlükleri yenebilmeleri adına modern teknolojinin sağladığı tüm imkânlardan faydalanarak görsel ve işitsel araçlar eşliğinde öğrencilerimizin iş dünyasına hazır hale gelmeleri sağlanmaktadır.

güncelleme: 23.1.2019 13:22