Publications

​​Some of Istanbul Aydın University publications about STEM Education in Turkey:

Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? [A report on STEM Education in Turkey: A provisional agenda or a necessity?][White Paper]. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi

Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Kaplan Sayı, A., Türk, Z. (2015). STEM eğitimi çalıştay raporu: Türkiye STEM eğitimi üzerine kapsamlı bir değerlendirme. 

[The report of STEM education workshop: An assessment on STEM education in Turkey][White Paper]. İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.

Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına entegrasyonu. İstanbul Aydın Üniversitesi

Akgündüz, D. (Ed.) (2018). Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık (Dizgide)

Akgündüz, D. (2018). STEM eğitiminin kuramsal çerçevesi. Devrim Akgündüz (Eds.) Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık (Dizgide)

Akgündüz, D. (2018). Fen eğitiminde STEM uygulamaları. Devrim Akgündüz (Eds.) Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık (Dizgide)

Akgündüz, D. ve Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesinde STEM eğitimi. Devrim Akgündüz (Eds.) Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık (Dizgide)

Akgündüz, D. ve Ertepınar, H. (2018). Eğitim fakültelerinde STEM öğretimi. Devrim Akgündüz (Eds.) Okul öncesinden üniversiteye STEM Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık (Dizgide)

Gulcan, S. & Akgunduz, D. (2018). The impact of integrated STEM education on academic achievement, reflective thinking ability towards problem solving and permanence in learning in science education. Cypriot Journal of Educational Sciences (CJES). (Hakem incelemesinde). (ERIC)

Akgunduz, D. (2016). A research about the placement of the top thousand students in STEM fields in Turkey between 2000 and 2014. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 12(5), 1365–1377. DOI: https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1518a. (SSCI)

Sarıcan, G. & Akgündüz, D. (2017). Bütünleşik fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin başarı ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine etkisi. Presented at the 3rd International Conference on Education, Distance Education and Educational Technology .

Akgündüz, D. ve Ertepınar, H. (2016). Eğitim fakültelerinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) öğretimi dersi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS).16-18.05.2016. Rize, Turkey

Özçelik, A. ve Akgündüz, D. (2018). Üstün/özel yetenekli öğrenciler için okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 334–351. (TR DİZİN)

Akgündüz, D. ve Akpınar, B. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Education for Life. (Hakem incelemesinde)

Özçelik, A. ve Akgündüz, D. (2016). STEM eğitimi alan üstün/özel yetenekli öğrencilerin izlenmesi 1. Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde İyi Uygulamalar Çalıştayı. 02-03.09.2016. TÜZYEKSAV. Ankara

Özçelik, A. ve Akgündüz, D. (2016). Üstün/özel yetenekli öğrenciler için okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

Akgündüz, D. ve Ertepınar, H. (2016). Türkiye’de ilk: Dezavantajlı öğrenciler, üstün/özel yetenekliler ve özellikle kızlar için STEM Eğitimi projesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

Akgündüz, D. (2016). Türkiye’de ilk: STEM öğretmeni sertifika programı. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

Akgündüz, D. (2016). STEM eğitimi alan öğretmenlerin STEM eğitimi ve bileşenleri ile ilgili görüşleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

Akgündüz, D., Kınık Topalsan, A., Ertepınar, H. (2016). Dezavantajlı öğrenciler için yapılan STEM eğitimine katılan öğrencilerin yansıtıcı problem çözme becerileri ve bilimsel yaratıcılıklarının değerlendirilmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 28–30.09.2016. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon

Sarıcan, G. (2017). Bütünleşik fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitiminin başarı ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

Özçelik, A. (2017). Üstün/özel yetenekliler için yapılan okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).
Akgündüz, D., Ertepınar, H. ve Kınık Topalsan, A. (2014-2016). Promoting STEM (Science, Technology, Engineering and Math) education among economically disadvantaged youth, especially among girls. (Tamamlandı) Agreement No: S-TU-150-14-GR-126

güncelleme: 12.11.2018 15:49