Sign In

 Apply Master Degree


​​1) Aile Danışmanlığı (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Başvuru formu,

Özgeçmiş,

4 adet fotoğraf,

Nüfuz cüzdanı fotokopisi,

Askerlik durum belgesi(Orjinal),

Diploma ( Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) ve lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.

Lisans Transkripti(Aslı veya noter onaylı sureti),

ALES sonuç belgesi ( 3 yılı aşmamış olmalı )Başvurduğu puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair belge.

BİLGİ: (İlgili puan türlerinin yer aldığı tablo linki)


2) Sağlık Fiziği (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Başvuru formu,

Özgeçmiş,

4 adet fotoğraf,

Nüfuz cüzdanı fotokopisi,

Askerlik durum belgesi(Orjinal),

Diploma ( Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) ve lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.

Lisans Transkripti(Aslı veya noter onaylı sureti),

ALES sonuç belgesi ( 3 yılı aşmamış olmalı )Başvurduğu puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair belge.

BİLGİ: (İlgili puan türlerinin yer aldığı tablo linki)

Bilgi: Tıp fakültesi, fizik mühendisliği, nükleer mühendislik, fizik, uygulamalı matematik ve biyoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilirler.


3) Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Başvuru formu,

Özgeçmiş,

4 adet fotoğraf,

Nüfuz cüzdanı fotokopisi,

Askerlik durum belgesi(Orjinal),

Diploma ( Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) ve lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.

Lisans Transkripti(Aslı veya noter onaylı sureti),

ALES sonuç belgesi ( 3 yılı aşmamış olmalı )Başvurduğu puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair belge.

BİLGİ: (İlgili puan türlerinin yer aldığı tablo linki)

Bilgi: Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.


4) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  (Tezli) Yüksek Lisans Programı

Başvuru formu,

Özgeçmiş,

4 adet fotoğraf,

Nüfuz cüzdanı fotokopisi,

Askerlik durum belgesi(Orjinal),

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden ve fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokullarından lisans diploması alarak fizyoterapist ünvanı ile mezun olanlar.​​​​

Diploma ( Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) ve lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.

Lisans Transkripti(Aslı veya noter onaylı sureti),

ALES sonuç belgesi ( 3 yılı aşmamış olmalı )Başvurduğu puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair belge.

BİLGİ: (İlgili puan türlerinin yer aldığı tablo linki)

​Bilgi: Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.

Adayların başarı notu; ALES puanının % 50'si, lisans ortalamasının % 25'i ve giriş sınavın % 25'i alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.​güncelleme: 22.4.2017 21:10