Sign In

 Information and Documents

​​​​
​​DOKTORA ÖĞRENCİLERİ GENEL FORMLAR

Dok​tora Ara Ra​por Formu

Doktora Tez Önerisi Formu

Doktora Başvuru Formu
Doktora Tez Savunma Tutanağı Yüksek Lisans Başvuru Formu
Doktora Tez Teslim Formu İç Yatay Geçiş Başvuru Formu
Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi Kayıt Dondurma Dilekçesi
Ek Süre Formu Tez Kayıt Sildirme Dilekçesi
Danışman Belirleme Formu Dersten Çekilme Formu
Danışman Değişikliği Formu
 DOKTORA YETERLİK SINAVI İÇİN HAZIRLANMIŞ FORMLAR
Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi
Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Tutanağı

EK 1. Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı

EK 2. Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı

EK 2.1 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Raporu

TEZLİ ÖĞRENCİLER
Ek Süre Formu Tez
Jüri Üye Seçim Formu
Tez Teslim Formu
Savunma Tarihi Belirleme Formu
Tez Konusu Onay Formu
Danışman Belirleme Formu
Danışman Değişikliği Formu  
Tez Konusu Değişikliği Formu  
Savunma Sınavından Önce Tez Teslimi  
TEZSİZ ÖĞRENCİLER MEZUNİYET İŞLEMLERİ
Ek Süre Formu Dönem Projesi Mali İşler Daire Başkanlığına
Dönem Proje Konusu Onay Formu Mezuniyet için gerekli belgeler
Dönem Projesi Onay Formu
Danışman Belirleme Formu  
Danışman Değişikliği Formu  
Dönem Proje Konusu Değişikliği Formu
ASKERLİKLE İLGİLİ FORMLAR
Bakaya
Tecil​​​​

Bilgi ve Belgeler

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ GENEL FORMLAR

Doktora Ara Rapor Formu


Doktora Tez Önerisi Formu

Doktora Başvuru Formu
Doktora Tez Savunma Tutanağı Yüksek Lisans Başvuru Formu
Doktora Tez Teslim Formu İç Yatay Geçiş Başvuru Formu
Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi Kayıt Dondurma Dilekçesi
Ek Süre Formu Tez Kayıt Sildirme Dilekçesi
Danışman Belirleme Formu Dersten Çekilme Formu
Danışman Değişikliği Formu
 DOKTORA YETERLİK SINAVI İÇİN HAZIRLANMIŞ FORMLAR
Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi
Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Tutanağı

EK 1. Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı


EK 2. Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı
EK 2.1 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Raporu

TEZLİ ÖĞRENCİLER
Ek Süre Formu Tez
Jüri Üye Seçim Formu
Tez Teslim Formu
Savunma Tarihi Belirleme Formu
Tez Konusu Onay Formu
Danışman Belirleme Formu
Danışman Değişikliği Formu  
Tez Konusu Değişikliği Formu  
Savunma Sınavından Önce Tez Teslimi  
TEZSİZ ÖĞRENCİLER MEZUNİYET İŞLEMLERİ
Ek Süre Formu Dönem Projesi Mali İşler Daire Başkanlığına
Dönem Proje Konusu Onay Formu Mezuniyet için gerekli belgeler
Dönem Projesi Onay Formu
Danışman Belirleme Formu  
Danışman Değişikliği Formu  
Dönem Proje Konusu Değişikliği Formu
ASKERLİKLE İLGİLİ FORMLAR
Bakaya
Tecil

güncelleme: 22.4.2017 19:09