İSTKA Destekli Projeler

​​​​logooo.jpg

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2010 yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında Desteklediği "İstanbul Aydın Üniversitesi Keçe Merkezi Projesi" Devam Ediyor. 

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2010 yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında Desteklediği "İstanbul Aydın Üniversitesi Keçe Merkezi Projesi"kaybolmakta olan keçe sanatının yeniden canlandırılması ile İstanbul'un özgünlüğünü geliştirmeye ve ekonomik ve kültürel sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Proje ile, geleneksel ve modern tepme keçe ürerim teknikleri üzerine örgün ve yaygın eğitimi geliştirerek İstanbul'da yaratıcı işgücünün geliştirilmesini destekleyecek ve Keçe Aksesuarları Tanıtım ve Satış Ağı oluşturarak, iş gücünde yer alacak kişilerin ürünlerini sergileyerek kazanç elde edebilecekleri ortak kullanım merkezi oluşturacaktır.

İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait olup ISTKA veya DPT'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
​​


İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı Kapsamında Desteklediği "İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Projesi" Devam Ediyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı Kapsamında Desteklediği "İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Projesi", İstanbul Bölgesi'nde özürlülerin, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak üzere işgücüne katılımlarına ve istihdam olanaklarını artmasına katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Proje ile, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde alanında örnek bir "Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü" kurulması ile İstanbul bölgesinde özürlülerin istihdamı, mesleki eğitimi, sosyal rehabilitasyonu alanında araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi,  politikaların geliştirilmesi, hizmetlerin sunulması ve kariyer destek hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır.

Proje ile ayrıca İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü havuzunda kayıtlı fiziksel ve işitsel özürlülerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak ve kariyer danışmanlık hizmeti vererek, bu özürlülerin istihdamlarını sağlanacak ve proje kapsamında yürütülen araştırma faaliyetleri sonucunda müdürlüğün kurumsal kapasitesinin güçlenmesine katkı verilecektir.

İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait olup ISTKA veya DPT'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


​İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı Kapsamında Desteklediği "Yeni Nesil LED Aydınlatma AR-GE ve Ölçüm Laboratuarı Kurulumu Projesi" Devam Ediyor. 

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2011 yılı İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı Kapsamında Desteklediği "Yeni Nesil LED Aydınlatma AR-GE ve Ölçüm Laboratuarı Kurulumu Projesi", toplam enerji tüketiminin %25'ini oluşturan aydınlatma alanında yeni nesil LED teknolojilerinin Ar-Ge çalışmaları ile yaygınlaştırılmasını ve İstanbul bölgesinin bu konuda öncü rol oynamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje ile, özgün bir üniversite-sanayi işbirliği modeli ile LED aydınlatma alanında Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarının yürütüleceği, insan kaynağı, ekipman ve kalite yönetimi bakımından yetkin, birçok test ve ölçümün yapılabileceği bir Ar-Ge, test ve ölçüm laboratuarı kurulması ve sanayiye test, ölçüm, AR-GE ve danışmanlık hizmeti verebilecek düzeyde, firmaların sağlıklı bir işbirliği çerçevesinde bir araya gelerek kullanacakları bir ortak kullanım merkezi oluşturulması planlanmaktadır.

Yeni Nesil LED Aydınlatma AR-GE ve Ölçüm Laboratuarı Kurulumu Projesi, test ve ölçüm gibi maliyet ve zaman açısından firmaları zorlayan alanlarda tek bir merkez üzerinden yapılacak çalışmalarla LED aydınlatma sektörünün büyümesine katkı sağlayacaktır. Bunun yanında, LED aydınlatma konusunda ulusal ve uluslar arası platformlarda söz sahibi olabilmek adına üniversitelerde farkındalık yaratacak ve araştırma çalışmalarını destekleyecek bir uygulama merkezi oluşturmak ve kapsadığı özellikler bakımından Türkiye'de ilk olacak "Akıllı ve Verimli LED Aydınlatma Sistemleri" ürününün üretilmesi gibi amaçlara da hizmet edecektir.

İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait olup ISTKA veya DPT'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.​
güncelleme: 30.12.2016 20:24