Sign In

 Diyaliz Laboratuvarı

​​diyaliz.jpg

Bu programın öğrencileri;

Hemodiyaliz Cihazları ve Periton Diyaliz Maketi ile uluslararası standartlarda teknik ekipmanlarla donatılmış diyaliz uygulama laboratuvarımız;

 • Sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve yetkinlikte,
 • Güncel gelişmeleri takip ederek sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri doğrultusunda

En iyi diyaliz hizmetlerini gerçekleştirebilecek diyaliz teknikerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Öğrencilerimiz,  arterio-venöz fistüllü kol maketleriyle, hastayı diyalize bağlama, çıkartma ve diyaliz esnasında hasta takip işlemlerini ve periton cihazında uygulama yapma imkanına sahiptirler. Mezun olduklarında kazandıkları tecrübe ile deneyimli bir tekniker olarak profesyonel çalışma hayatlarına adım atabilirler.​

Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler​

 • İş güvenliği konusunda, kişisel koruyucu ekipmanlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atık yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olma
 • Kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için üniversal önlemler hakkında bilgi ve uygulama sahibi olma
 • Damar erişim yolları ve damar yollu korunması hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip olma
 • Hastaların diyaliz esnasında yaşayabilecekleri komplikasyonları öğrenme ve hastayı bu komplikasyonlardan koruyabilecek düzeyde beceriye sahip olma
 • Laboratuvarlarda kullanılan malzemeleri tanıyıp kullanabilme
 • Diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumlu olma
 • Su arıtımının temel ilkeleri, uygulama yöntemleri hakkında yeterli bilgiye ve denetimini yapabilme becerisine sahip olma
 • Hemodiyaliz Cihazını tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olma
 • Diyalizörleri tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olma
 • Hastanın diyalizdeyken, takip işlemlerini etkin bir şekilde yapabilme becerisine sahip olma
 • Periton Diyalizine, hastayı hazırlayabilmeli ve takiplerini gerçekleştirebilme becerisine sahip olma
 • İnsan sağlığına ve etik değerlere önem verme

               Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)

         o    Konvansiyonel hemodiyaliz cihazı

         o    Periton Diyaliz Maketi

         o    Defibrilatör

         o    Aspiratör

         o    EKG monitör cihazı

         o    Su arıtım şeması

güncelleme: 7.12.2016 17:48