Sign In

 Anestezi Laboratuvarı

anastesi.jpg


Bu programın öğrencileri;

Anestezi cerrahi bilimlerin vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Anestezi uzmanının yardımcısı olacak Anestezi teknikerleri:

 • * Cerrahi ortamların hazırlanmasını,
 • * Ekipmanların kullanımı, bakımı, bir sonraki operasyon için hazır tutulmasını
 • * Ameliyathane, Reanimasyon, Acil Servislerde yetki ve sorumluluklarını bilerek üstlendikleri görevleri hakkıyla yerine getirebilmeyi öğrenmelidirler.

Aldıkları bilgilerin ışığında, laboratuvarlarımızda gelişmiş simülatörler ve ekipmanlarla uygulamalar yapmaktadırlar.

Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

 • Ameliyathane ortamının hazırlanması, kişisel koruyucu ekipmanlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atık yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olma
 • Hasta kabulü, cerrahi işleme göre hastanın ameliyathane masasına alınması ve gerekli pozisyonu sağlayabilme
 • Ameliyat esnasında gelişebilecek komplikasyonlar ve önlemler hakkında yeterli bilgiye sahip olma
 • Hastanın ameliyata alınmadan önce kullanılacak cihazların (anestezi cihazı, oksijen kaynağı, laringoskop, aspiratör cihazı ve acil durumlarda kullanılacak defibrilatörün) ön kontrollerinin ve çalışma durumunu kontrol edebilme ve kullanabilme
 • Hastayı cerrahi işlem sırasında monitörden tüm parametreleri ile doğru takip edebilme
 • Hastaya uygulanacak invazif girişimlerin (periferik katater, CVP katateri, arteriyel katater) ve hazırlanacak malzeme bilgisine ve uygulama becerisine sahip olma
 • Hastayı entübe etme, balon valf maske ile hastaya oksijen verme, infüzyon ve enjektör pompasından verilen ilaçlar bilgisine ve uygulama becerisine sahip olma
 • Hastanın kardiyo-pulmoner arest gelişmesi durumunda yapması gerekenleri CPR maketinde uygulayabilme
 • Simülatör cihazı üzerinden hastanın bütün fiziksel değerlendirmelerini yapabilme ve acil durumlarda hastanın EKG’sini çekebilme

Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)

 

 • Anestezi cihazı
 • Yetişkin simülatör
 • Ameliyathane masası
 • Ameliyathane lambası
 • Defibrilatör
 • Aspiratör
 • Junior CVP
 • Damaryolu kol maketi
 • Ambu Baby CPR maketi​

 

 • Laringaskop setleri
 • Tek Kanallı EKG Cihazı
 • Elektroşok cihazı
 • Enjektör Pompası
 • Ventilatör
 • Sinir stimülasyon cihazı
 • İnfüzyon pompası
 • Tansiyon aletleri ve steteskop
 • Entübasyon tüpleri

 ​

güncelleme: 7.12.2016 17:20