Sign In

 Anatomi Laboratuvarı

anatomi1.jpg

Bu programın öğrencileri;

Anatomi Laboratuvarı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilere teorik derslerin yanında laboratuvarda yer alan son model anatomi maketleri ile uygulama alanı yaratmaktadır. Anatomi laboratuvarda insan vücudunu ayrı ayrı bölümler halinde modern maketler ile inceleme fırsatı gören öğrenciler aynı zamanda uygulama sırasında destekli 3D programları ile eğitim almaktadırlar.  

Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler

​   * Insan organ sistemlerinin anatomik (hareket, dolaşım, solunum, sinir, endokrin, ürogenital ve sindirim sistemleri) özelliklerine ilişkin teorik ve pratik                     bilgilere sahip olma ve tanımlayabilme

   * Topoğrafik anatomi; vücutta bulunan trigon, fossalar, regioları yüzeyden derine disseke ederek tanımlayabilme

   * Klinik anatomi, yani normal anatomik yapıların klinik yansımaları ve vurguları, hakkında yorum yapabilecek düzeyde temel bilgi sahibi olma​​

      

Laboratuvar Donanımı (Cihaz ve Ekipmanlar)

                o    Kas-İskelet sistemi

                o    Solunum sistemi

                o    Dolaşım sistemi

                o    Ürogenital sistemi

                o    Sindirim sistemi

                o    Sinir sistemini

                o    3D anatomi maketleri

                o    3D anatomi atlası

                o    3D Bilgisayar (3D Görüntüleme)​


güncelleme: 7.12.2016 17:21