I. Endüstriyel Kenevir Forumu

TARMER Olarak,

"I. ENDÜSTRİYEL KENEVİR FORUMU"na Katkı Verdik…

(20 Ocak 2018)


SANAYİ KENEVİRİ 1. FORUMU - AFİŞ.jpg


          Türkiye’de uzun yıllardır yasaklı olan ve 2016 yılında 19 ilde yetiştirilmesi kontrollü olarak serbest bırakılan keneviri bitkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen I. Endüstriyel Kenevir Forumu’nda, “Yeşil Hazine Kenevir” başlığıyla ele alındı ve “kenevirin sanayi ile tıp alanındaki kullanım alanları” masaya yatırıldı. 

          ‘Kenevir Bitkisi ve Genel Kullanım Alanları’ ile ‘Kenevirin Endüstriyel Kullanımı’ başlıklı iki oturum şeklinde gerçekleştirilen forum; İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Araştırmaları Uygulama Merkezi (GAUM) tarafından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü ve Berkin Enerji paydaşlığında düzenlendi. İAÜ Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi TARMER de, organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulundu. Kenevir bitkisinin tanınması, üzerindeki engellerin tartışılması ve yeniden ekonomiye kazandırılması için yapılması gerekenlerin değerlendirildiği forumda; iş, akademi ve bürokrasi camiasından önemli isimler bir araya geldi...


EZ5B7681.JPG


          Kâğıt, oksijen, ip, urgan, biyopolimer maddeler, enerji, ilaç, gıda, petrokimyanın kullanıldığı her alanda kullanılan ve büyük faydalar sağlayan endüstriyel kenevirin tanınmasına katkı sağlaması amaçlanan forumun moderatörlüğünü, Dr. Yalçın Koçak üstlendi. Açılış konuşmalarını ise; İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, İAÜ Gıda Araştırmaları Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karataş ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz gerçekleştirdi. Bürokrasi, iş ve akademi camiasından birçok önemli ismin de olduğu foruma; Edirne Valisi Günay Özdemir, İAÜ Mütevellî Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Edirne il Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Atilla Bayazıt, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak ve Gazeteci-Yazar Yalçın Bayer gibi isimler katıldı…


"Kenevirin Ekim Alanı Yaygınlaştırılmalı

ve

Tarıma Kazandırılmalı…"


          Kenevirin birçok alanda kullanıldığına değinen ve böyle bir bitkinin kullanımının yasaklanmasının ülkemiz için büyük bir kayıp olduğu yorumunda bulunan İAÜ Gıda Araştırmaları Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, "Sanayi keneviri, M.Ö. 2700 yıllarında Çin'de keşfedildi. 2200 yıldır da Avrupa'da ve Ortadoğu'da ekimi yapılmaktadır. Türkiye'de ise bu tarz çalışmalar neticesinde kenevir bitkisinin ekimin yaygınlaştırılması ve tarıma kazandırılması amaçlanmaktadır.

          Sanayi keneviri çok amaçlı kullanılan bir bitkidir. Kullanım alanı bu kadar geniş olan bir bitkinin kullanımının yasaklanmış olması, ülkemiz için ekonomik girdi anlamında önemli bir kayıptır." dedi. Hem "endüstriyel kenevir" hem de "tıbbî kenevir" boyutlarının ele alındığı forum, ayrıca basında da geniş yer buldu…


EZ5B7665.JPGEZ5B7647.JPG

EZ5B7626.JPGEZ5B7628.JPG

EZ5B7631.JPGPROGRAM


BİRİNCİ OTURUM: (10.30 - 13.00)
Kenevir Bitkisi ve Genel Kullanım Alanları

• Kenevirin Endüstri Bitkileri Arasındaki Yeri ve Kenevirden Yararlanma
• Kenevir Bitkisinin Sistematiği ve Bitkisel Özellikleri
• Kenevirin Adaptasyonu ve Yetiştirilmesi
• Narkotik ve Keyif Verici Bitkiler Arasında Kenevirin Yeri
• Dünyada ve Türkiye’de Yasadışı Kenevir Ekimleri / Yasal Mevzuat
• Kenevir Ekiminin Kontrolü ve AB’deki Uygulamalar


İKİNCİ OTURUM: (14.00 – 18.00)
Kenevirin Endüstriyel Kullanımı

• Kenevirin İlaç ve Gıda Sanayiinde Kullanımı
• Endüstriyel Kullanım Alanları ve Biyopolimer
• AB’nin Kenevire Bakışı
• Sonuç ve Değerlendirme


Konuşmacıların Süresi: 15 Dk.
Öğle Yemeği: 13.00 - 14.00
Moderatör: Dr. Yalçın KOÇAK       ETKİNLİK BROŞÜRÜ

Birinci Endüstriyel Kenevir Forumu Broşürü - 20 OCAK 2018.pdfBİRİNCİ OTURUM KONUŞMACILARI


Prof. Dr. Özer KOLSARICI
A.Ü. Ziraat Fak. Emekli Öğr. Üyesi

Sunum Başlığı:
“Kenevir Bitkisinin Kullanım Alanları,
Tarımı ve Değerlendirilmesi”


Prof. Dr. Neşet ARSLAN
A.Ü. Ziraat Fak. Emekli Öğr. Üyesi

Sunum Başlığı:
“Kenevirin Avrupa ve Türkiye’deki Durumu
ve Yasal Mevzuatlar”


Doç. Dr. Selim AYTAÇ
On Dokuz Mayıs Ünv. Ziraat Fak. 
Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi

Sunum Başlığı:
“Kenevir Yönetmeliği”


Ahmet Bircan TINMAZ
Yüksek Mühendis - Atatürk Bahçe Kültürleri
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Sunum Başlığı:
“Sanayi Keneviri Dünya Ticareti
ve Ülkemizdeki Yansımaları”


Beril KOPARAL
Zade Vital Genel Müdürü

Sunum Başlığı:
“Kenevir Yan Ürünlerinin Karma Değerli Ürüne Dönüştürülmesi 
ve Tıbbî Kenevir Girişimleri”İKİNCİ OTURUM KONUŞMACILARI


Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ
Medipol Ünv. Öğr. Üyesi
Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
Emekli Öğretim Üyesi

Sunum Başlığı:
“Osmanlı Tıbbında Kenevir”


Ahmet Reha KIRIŞTIOĞLU
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fak.

Sunum Başlığı:
“Kenevirin Sağlık Sektöründe Kullanımı
ve Değerlendirilmesi”


Dr. Hüseyin ÜNAL
Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü

Sunum Başlığı:
“Kenevir Yağının Kullanımı”


Prof. Dr. Bülent EKER
Namık Kemal Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Gn. Müdürü

Sunum Başlığı:
“Biyoplastik Elde Ediliş Yöntemleri
ve Kullanım Olanakları”


Yrd. Doç. Dr. Ozan TOPRAKÇI
Yalova Ünv. Polimer Müh. Fak. - Lif Endüstrisi

Sunum Başlığı:
“Kenevir Liflerinin Polimer Kompozitlerindeki Kullanımı”I. ENDÜSTRİYEL KENEVİR FORUMU'NUN 

GÖRÜNTÜLÜ KAYITLARI


BİRİNCİ OTURUM KAYDINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..!


İKİNCİ OTURUM KAYDINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..!ORGANİZASYON HEYETİ

Dr. Yalçın KOÇAK
Araştırmacı-Yazar

Prof. Dr. Şükrü KARATAŞ
İAÜ Müh. Fak. Gıda Mühendisliği Bl. Bşk.
İAÜ Gıda Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü

Dr. Yılmaz BOZ
Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. Araşt. Enstitüsü Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Hatice ZENGİN
İAÜ Müh. Fak. Gıda Mühendisliği Blm. Bşk. Yrd.
İAÜ Gıda Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müd. Yrd.

Öğr. Gör. Ayten ÇALIŞ
İAÜ Toplumsal Araştırmalar 
Uyg. ve Araştırma Merkezi Müdür Yrd.


güncelleme: 16.2.2019 12:59