CES - Büyük Afetlerin Ulaşım Sektörüne Etkileri Çalıştayı

​(29 Mart 2018)

ULAŞIM ÇALIŞTAYI - AFİŞ.jpg


          İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) koordinasyonunda; Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM), Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFRİKAM), Çin Araştırmaları Merkezi, Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) ve UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü işbirliğinde 18 Nisan 2018 tarihinde “Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Uluslararası Sempozyumu”nun 2.si gerçekleştirilecektir.

          Gerek Düzenleme Kurulu gerek Bilim Kurulu ve gerekse de bildirimler aracılığı ile alanında uzman ulusal ve uluslar arası düzeyde akademisyenlerin yer alacağı sempozyum ile küresel istikrarı tehdit eden iklim değişikliklerinin ve büyük afetlerle mücadele konularının çok yönlü bir yaklaşımla irdelenerek aralarındaki bağımlılık ilişkisinin ortaya konulması, ortaya çıkan ve çıkacak olan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platformun oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyum hakkında daha kapsamlı bilgiye http://ces.aydin.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

       Bu amaç doğrultusunda sempozyumda ele alınacak konuların akademik yönü ile birlikte öncelikli olarak değerlendirdiğimiz alanlardaki etkilerinin derinlemesine incelenebilmesi için sempozyum öncesinde Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerle Mücadelede Kitle İletişimi, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Sigortacılık Sektörüne Etkileri, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Ulaşım Sistemlerine Etkileri başlıklarında çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu bağlamda İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) koordinasyonunda; Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM), Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi(AFRİKAM), Çin Araştırmaları Merkezi, Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) ve UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü işbirliğinde 18 Nisan 2018 tarihinde ikincisi gerçekleştirilecek olan "Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Uluslararası Sempozyumu"nun "Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Ulaşım Sistemlerine Etkileri" başlıklı üçüncü alt çalıştayı; 29 Mart 2018 günü İAÜ'de gerçekleştirilmiştir.


1.jpg


          Kapalı toplantı şeklinde gerçekleştirilecek çalıştayda;

          alanında uzman kişiler bir araya gelerek,

          aşağıdaki başlıklarda veri paylaşımında bulunmuşlardır...


* Dünyada ve Türkiye'de büyük afetlere neden olabilecek risklerin 

   (kasırga, deprem, tsunami, sel, vs.) ulaşım sistemlerine etkileri,


  • * Büyük afetlere yönelik risk azaltma faaliyetlerinde 
  •     ulaşım sistemlerinin rol ve sorumlulukları,

  • * Yaşanabilecek sorunların giderilmesine yönelik 
  •    ve oluşabilecek sonuçlara uygun yeni düzenleme ve/veya çözüm önerilerinin geliştirilmesi.2.JPG3.JPG

4.JPGIMG_5705.JPGÇalıştay Programı


09:00 – 09:10              Tanışma


09:10 – 10:00              Kavramlar ve Büyük Afetler Hakkında Konunun Uzmanlarınca Bilgilendirme


10:00 – 10:30              1. Çalışma Başlığı: Neden Sonuç İlişkisi Bağlamında 

                                      Ulaşım Sistemlerinin Küresel İklim Değişikliğine Etkileri


10:30 – 10:45              Ara


10:45 – 11:15              2. Çalışma Başlığı: Küresel İklim Değişikliği ve Büyük Afetler Sonrası 

                                     Ulaşım Sistemlerinde Yaşanabilecek Sorunlar


11:15 – 11:45              3. Çalışma Başlığı: Küresel İklim Değişikliği 

                                      ve Büyük Afetlere Yönelik Risk Azaltma Faaliyetlerinde 

                                      Ulaşım Sistemlerinin İşlerliğinde Sürekliliğin Sağlanması


11:45 – 12:00              Ara


12:00 – 12:30              4. Çalışma Başlığı: 

                                      Olası Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri ve Yasal Beklentiler


12:30 – 13:00              Genel Değerlendirme


13:00 – 14:00              Öğle Yemeği

 

IMG_5735.JPG

güncelleme: 30.3.2018 12:48