CES - Büyük Afetlerle Mücadelede Kitle İletişimi Çalıştayı


​(7 Mart 2018)

IAU Küresel İklim Değişikliği ve Büyük Afetlerle Mücadelede Afiş -01.jpg


          İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) koordinasyonunda; Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM), Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFRİKAM), Çin Araştırmaları Merkezi, Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) ve UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü işbirliğinde 18 Nisan 2018 tarihinde “Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Uluslararası Sempozyumu”nun 2.si gerçekleştirilecektir.

          Gerek Düzenleme Kurulu gerek Bilim Kurulu ve gerekse de bildirimler aracılığı ile alanında uzman ulusal ve uluslar arası düzeyde akademisyenlerin yer alacağı sempozyum ile küresel istikrarı tehdit eden iklim değişikliklerinin ve büyük afetlerle mücadele konularının çok yönlü bir yaklaşımla irdelenerek aralarındaki bağımlılık ilişkisinin ortaya konulması, ortaya çıkan ve çıkacak olan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platformun oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyum hakkında daha kapsamlı bilgiye http://ces.aydin.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

       Bu amaç doğrultusunda sempozyumda ele alınacak konuların akademik yönü ile birlikte öncelikli olarak değerlendirdiğimiz alanlardaki etkilerinin derinlemesine incelenebilmesi için sempozyum öncesinde Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerle Mücadelede Kitle İletişimi, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Sigortacılık Sektörüne Etkileri, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Ulaşım Sistemlerine Etkileri başlıklarında çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu bağlamda İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) koordinasyonunda; Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM), Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFRİKAM), Çin Araştırmaları Merkezi, Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) ve UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü işbirliğinde 18 Nisan 2018 tarihinde ikincisi gerçekleştirilecek olan "Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Uluslararası Sempozyumu"nun "Büyük Afetlerle Mücadelede Kitle İletişimi" başlıklı ikinci alt çalıştayı; 7 Mart 2018 günü İAÜ'de gerçekleştirilmiştir.


          Kapalı toplantı şeklinde gerçekleştirilecek çalıştayda 

          alanında uzman kişilerin bir araya gelmesi ile edinilecek kümülatif bilginin;


  • - Dünyada ve Türkiye’de büyük afetlere neden olabilecek risklere (kasırga, deprem, tsunami, sel, vs.) yönelik 
  •   kamuoyu farkındalığının artırılması,

  • - Büyük afetlere yönelik risk azaltma faaliyetlerinde 
  •   kitle iletişiminde kullanılacak yöntemler ve uygulamalar,

  • - Yaşanabilecek sorunların giderilmesine yönelik ve oluşabilecek sonuçlara uygun 
  •    yeni düzenleme ve/veya çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 

 4.JPG3.JPG

1.JPGEZ5B8734.JPG

33.JPG2.JPG

                                        


Çalıştay Programı


 

09:00 – 09:10            Tanışma


09:10 – 10:00             Dünya, İklim, Afet ve İnsan


10:00 – 10:30             1. Çalışma Başlığı: 

                                      Kitle İletişimi Alanında

                                     Afet ve Afetlere Yönelik Risk Azaltma Farkındalığı


10:30 – 10:45             Ara

10:45 – 11:15              2. Çalışma Başlığı: 

                                      Büyük Afetlerin Neden Olacağı Risklerin Azaltılmasına Yönelik

                                      Kitle İletişim Araçlarınca Kullanılacak

                                      İletişim ve Kamuoyu Bilgilendirme Yöntemleri


11:15 – 11:45               3. Çalışma Başlığı: Risk Azaltma Çalışmaları

                                       ve Afet Sonrası Habercilikte Kitle İletişimi Etik Yaklaşımları


11:45 – 12:00              Ara


12:00 – 12:30             4. Çalışma Başlığı: 

                                     Olası Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri ve Yasal Beklentiler


12:30 – 13:00             Genel Değerlendirme


güncelleme: 27.3.2018 14:22