'Modern Bilim ve Din' Konferansı


"TARMER Seminerleri" Başlığı Altında 

Dördüncü Konferans Gerçekleştirildi;

Bu Konferansın Konusu da 

"MODERN BİLİM VE DİN" Oldu...


mb1.jpg


Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜ-TARMER) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Saim YEPREM'in moderatörlüğünde Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner TASLAMAN'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta "Modern Bilim ve Din" konuşuldu.


Konferans, İAÜ- TARMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem'in Felsefe alanında başarılı araştırmaları ve kitapları ile tanınan Doç. Dr. Caner Taslaman'ı öğrencilere takdim etmesi ardından Taslaman'ın Din Felsefesi ve Modern Bilimi üç ana yaklaşım halinde öğrencilere aktarmasıyla başladı.


Din ile Bilim arasındaki yaklaşımları; çatışmacı yaklaşım, ayrıştırıcı yaklaşım ve olumlu bir ilişki kurma olarak üçe ayıran Taslaman, Dünyadaki en yaygın görüşün ayrıştırıcı yaklaşım olduğunu belirtti. Dinin bizlere ahlak bilgisini, bilimin ise doğa olaylarını bildirdiğine inanıldığını belirtirken kendisinin de din ile bilim arasında olumlu bir yaklaşım kurulabileceğini ifade eden üçüncü yaklaşım içinde olduğunu belirtti. Din ve bilim arasındaki sorunun ise Naturalizm'den kaynaklandığını, Natüralizmin ise ontolojik varlık olarak sadece doğayı esas aldığını, doğadan başka -Tanrı dahil- hiçbir varlığın bulunmadığı düşüncesini savunduğunu belirtirken, buna karşıt olarak Teizm'in  "Bu evrenin bir yaratıcısı vardır, hiç bir şey tesadüf değildir." Tarzındaki görüşlerini de detaylı, açıklayıcı örneklerle öğrencilere aktardı. Modern bilimin bugün ulaştığı noktada Teizm'e destek sağlayıcı mahiyette çok zengin verilere sahip olduğunu ifade etti.


mb2.jpg


Evrenin var olması, evrende zaman ve canlılığın ortaya çıkması, Big-bang teorisi, doğa yasaları, evrim teorisi gibi birçok bilimsel ve felsefi konularına değinen Taslaman, katılan öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. En çok karşılaşılan sorunun, Evren'in mi yoksa Allah'ın mı ezeli oluşu hususunda ise, yapılan tüm araştırmalarda ulaşılan ağırlıklı sonucun Allah'ın ezeli oluşu noktası olduğunu aktardı. Matematiğin evrende ve insan yaşamındaki önemine de değinen Taslaman, Evrenle matematiğin uyumu sayesinde bugün uzaya araç gönderilebildiğini belirtirken günlük yaşantımızı nasıl etkilediğini ve kolaylaştırdığını verdiği örneklerle açıkladı. İki saatlik sohbete öğrenciler de sordukları sorular ile katkıda bulundular.


Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜ-TARMER) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Saim YEPREM'in Doç. Dr. CANER TASLAMAN'a İstanbul Aydın Üniversitesi adına plaket takdim etmesi ile konferans son buldu. 


Program kaydını  İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN..!


güncelleme: 2.3.2017 14:54