Tarihçe


İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜTAM) Türkiye’nin siyasal, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel meselelerini bilimsel olarak inceleyip yorumlayarak, disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve bu eksende eğitim programları düzenlemek amacıyla Resmî Gazete’de yayınlanan 05 Kasım 2008 Çarşamba tarih ve 27045 sayılı yönetmelik ile İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır.


İAÜTAM, çalışma alanları olan toplum/kültür, iç siyaset ve demokratikleşme, ekonomi, gençlik ve kadın, medya/iletişim konularında araştırmalar yaparak elde edilen sonuçları kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaktadır.


Merkezin faaliyetleri arasında ulusal/uluslararası etkinlik ve ziyaretler, yuvarlak masa toplantıları, sertifikalı eğitimler, paneller/konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, diğer etkinlikler (AB Projeleri, sertifika programları, değişim programları vb.) bulunmaktadır.


Merkezimiz, bu faaliyetlerin çıktılarını yayın olarak da sunmaktadır. Yayınlar olarak araştırmalar, makaleler, tebliğler, sunumlar, raporlar, bültenler yer almaktadır.


İAÜTAM dünya çapındaki üniversitelerle de uluslararası işbirliği yaparak belirli konularda konferanslar düzenlemektedir.


Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜTAM) Faaliyet Alanları

- Çalışma konuları ile ilgili araştırma yapmak, çıktılarını yayımlayarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak.

- Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans,  kongre,  sempozyum, seminer,  panel ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek.

- Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek.

- Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla projeler yapmak.

- Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek.

- Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

- Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

- Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

güncelleme: 22.7.2017 18:04