Misyon


​​İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, çalışma alanları olan siyaset, hukuk, ekonomi, toplum, kültür, medya, iletişim, gençlik, kadın çalışmaları gibi konularda bilimsel olarak inceleme ve yorumlama yapmak, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yaparak bilgi üretmek ve elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşmak misyonu ile çalışmalarını yürütmektedir. Bu eksende gerek yurtiçi gerekse yurtdışında çalışmalar yürüten merkezin faaliyetleri arasında ulusal/uluslararası etkinlik ve ziyaretler, kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, panel, konferans, yuvarlak masa toplantıları, sertifikalı eğitimler, AB projeleri, gibi çalışmalar yer almaktadır. Merkez, bu araştırma ve faaliyetlerin çıktılarını kitap, rapor, makale, sunum ve bülten gibi yayınlarla sunmaktadır.

güncelleme: 22.7.2017 18:04